Иновативни експерименти у настави физике

Каталошки број програма: 790  

Не

Природно-математички факултет, Р. Домановића 12, Крагујевац, pmfkrag@kg.ac.rs, 034335039, 034336223, 034335040

Милан Ковачевић, kovac@kg.ac.rs, 034300266, 0637746648, 034335040

Милан Ковачевић, доктор физичких наука, Природно-математички факултет;

Милан Ковачевић, доктор физичких наука, Природно-математички факултет; Ненад Стевановић, доктор физичких наука, Природно-математички факултет; Владимир Марковић, доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Крагујевцу;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање квалитета наставе физике применом иновативних школских експеримената. Имплементација савремених ИТ технологија и апликација у школски експеримент из физике. Унапређивање знања наставника у области физике и методике наставе физике.

Подизање нивоа стручности наставника и померање тежишта у наставном процесу физике ка практичној настави и примени знања. Обезбеђивање очигледности у излагању наставних садржаја увођењем различитих типова иновативних демонстрационих и лабораторијских експеримената у наставу физике у основним и средњим школама. Развој интеракције међу наставницима и ученицима и развој њихове креативности. Постављање ученика у средиште наставног процеса. Спајање процеса наставе и процеса учења у простору и времену.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија

1. данИновативни експерименти у настави физике

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику за 1 дан (8 сати) износи 2000 дин., а за групу од 30 учесника износи 60 000 дин. У цену је укључена: накнада за радне материјале (фасцикле, нотеси, оловке, потрошни материјал за експерименте); трошкови освежења за учеснике и реализаторе (сендвич и 2 паузе за кафу) и хонорари за реализаторе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Природно-математички факултет, Институт за физику, Р. Домановића 12, Крагујевац Милан Ковачевић, Ненад Стевановић, Владимир Марковић 24 3.96
2 Природно-математички факултет, Институт за физику, Крагујевац Милан Ковачевић, Ненад Стевановић, Владимир Марковић 18 3.97
3 Нови Пазар, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Милан Ковачевић, Ненад Стевановић, Владимир Марковић 21 3.97
4 Осма београдска гимназија, Грчића Миленка 71, 11050 Вождовац Милан Ковачевић, Ненад Стевановић, Владимир Марковић 28 3.84

Укупно учесника: 91 | Просечна оцена: 3.94