Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Каталошки број програма: 566  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Наташа Стојановић, , Гимназија „Свети Сава„; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд; Љиљана Вдовић, дипломирани педагог, ; Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, ОШ „22.октобар'' Сурчин;

Наташа Стојановић, , Гимназија „Свети Сава„; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд; Петар Огризовић, Дипломирани математичар, Гимназија „Руђер Бошковић” са домом ученика, Беогр;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставничких компетенција за процењивање постигнућа ученика и оспособљавање за развој вештина самопроцењивања код ученика

• Разумевање различитих функција процењивања ученика • Оспособљавање учесника за примену различитих врста процењивања ученика • Оспособљавање учесника за отклањање субјективности у процењивању ученика • Оспособљавање учесника за оцењивање ученика у односу на опште предметне и специфичне предметне компетенције као ослонаца процењивања • Разумевање појма метакогниције, значаја и улоге у развоју ученика • Разумевање важности развоја вештина самопроцењивања напредовања код ученика • Оспособљавање учесника за поучавање ученика у различитим вештинама самопроцењивања напредовања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводна активност. Разумевање функција оцењивања у односу на ученике и наставуНајчешће грешке у процењивању ученикаПаузаФормативно и сумативно оцењивање/описне и нумеричке оцене у односу на процес унапређивања учењаПауза за ручакОцењивање и самооцењивање ученика у односу на опште предметне и специфичне предметне компетенцијаПаузаМетакогнитивне вештине самопроцењивања ученикаЗавршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2 000 динара, с тим што максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 55 000 динара. Цена укључује: хонораре за водитеље, радни материјал, консултације водитеља и полазника након обуке ради израде домаћег задатка, радни материјал, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Браћа Вилотијевић", Јована Дерока 2, Краљево Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 30 3.89
2 Геодетска-техничка школа Београд, Милана Ракића 42, Београд Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 30 3.82
3 Техничка школа "Михајло Пупин", Цара Душана 2, Инђија Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 30 3.84
4 Економска школа "Ваљево", Даничићева 1, Ваљево Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 27 3.88
5 ЕТШ "Никола Тесла", Краљице Наталије 31, Београд Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 22 3.93
6 Основна школа "Јован Јовановић Змај", Маршала Тита 35, Салаш Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 25 4
7 Средња школа "17. септембар", Вука Караџића 19, Лајковац Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 30 3.84
8 Музичка школа "Даворин Јенко", Мишка Крањца 7 Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 29 3.88
9 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Наташа Стојановић, Биљана Михаиловић 16 3.99

Укупно учесника: 239 | Просечна оцена: 3.9