КАКО ПОБОЉШАТИ РУКОПИС

Каталошки број програма: 180  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Маријана Минић, Дипломирани дефектолог олигофренолог, ШОСО „Иво Лола Рибар„; Дана Ђоковић, Професор разредне наставе, ОШ''Милун Ивановић'';

Маријана Минић, Дипломирани дефектолог олигофренолог, ШОСО „Иво Лола Рибар„; Дана Ђоковић, Професор разредне наставе, ОШ''Милун Ивановић''; Маја Матовић, Дипл. дефектолог рехабилитатор соматопед, ШОСО „Иво Лола Рибар„; Александра Васиљевић, Дипл. дефектолог-логопед, олигофренолог, ШОСО „Иво Лола Рибар„;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Препознати лош рукопис и унапредити васпитно образовног рад применом стимулативних вежби за побољшање писања са ученицима редовне популације и са потешкоћама у развоју.

Упознати учесника са значајем правилног писања, као и узроцима незрелости рукописа и дисграфије. Овладати одабраним инструментима процене зрелости рукописа и дисграфије. Обучити васпитаче, наствани кадар и стручне сарадника за активности за кориговање лошег рукописа. Оспособити учесникe за прилагођавање наставних садржаја и индивидуализацију у раду са ученицима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУВОДНеурофизиолошке основе писањаЗрелост рукописаДисграфијаВежбе за побољшање писањаЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по учеснику (ауторски хонорар, услуге Регионалног центра)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Краљево,Рибница, ОШ "Вук Караџић" Маријана Минић, Дана Ђоковић 30 4
2 Краљево, ШОСО "Иво Лола Рибар", Доситејева 5/4 Дана Ђоковић, Александра Васиљевић 29 3.97
3 ОШ "Арсеније Лома", Ломина 1, Рудник Маријана Минић, Дана Ђоковић 22 3.96

Укупно учесника: 81 | Просечна оцена: 3.98