Проблемском наставом до исхода учења

Каталошки број програма: 709  

Не

Друштво учитеља Јагодина, Зеленгора бб, jagodina.duj@gmail.com, 0646445381, 0646445381

Иван Миловановић, ivan.ucitelj@gmail.com, 0646445381, 0646445381

Иван Миловановић, Специјалиста методике наставе пид, ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан

Зорица Филиповић, , ОШ „Бошко Ђуричић“, Јагодина; Иван Миловановић, Специјалиста методике наставе пид, ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан; Маја Миловановић, Професор разредне наставе , ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање квалитета наставе јачањем компетенција наставника и других учесника наставног рада у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања за примену проблемске наставе као модела активног учења и истраживачке наставе усмерене на исходе

- унапређивање методичких компетенција наставника за примену проблемске наставе као активног модела рада усмереног на развој компетенција и остваривање исхода - мотивисање наставника за примену проблемског модела рада - оспособљавање наставника за артикулисање наставних часова по моделу проблемске наставе уз мобилисање искуства ученика и критичког односа према информацијама са циљем остваривања исхода - уочавање исхода наставних предмета у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања чијем остваривању изразито доприноси рад по проблемском моделу рада - размена професионалних искустава и примера добре праксе кроз представљање сценарија и материјала за учење током реализације семинара и након семинара кроз умрежавање наставника

Очекује се да ће учесници обуке: - препознати значај примене проблемског модела рада при планирању и реализацији активне наставе усмерене на развој компетенција и остваривање исходе; - бити мотивисани за примену проблемски моделоване наставе при планирању и реализацији активне наставе усмерене на исходе; - бити оспособљени за артикулацију часова по проблемском моделу рада као систему активне наставе усмерене на исходе; - препознати исходе наставних предмета у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања чијем остваривању изразито доприноси рад по проблемском моделу рада; - кроз размену претходних искустава и проблемских ситуација осмишљених на обуци сагледати могућности примене проблемског модела рада у свом наставном раду.

 • 1. дан
  • Увод
  • Од традиционалне до савремене наставе
  • Пауза
  • Проблемски моделована настава
  • Анализа часа проблемске наставе
  • Пауза
  • Исходи наставе и учења чијем остваривању изразито доприноси рад по проблемском моделу рада
  • Пауза
  • Проблемском наставом до исхода учења
  • Сумирање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара по учеснику за групу од 30 полазника (хонорари реализатора, порези, административни трошкови, радни и потрошни материјал). Путни и трошкови смештаја реализатора, обезбеђивање простора, храна и освежење за учеснике семинара нису урачунати у цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Љубиша Урошевић", Рибаре Зорица Филиповић, Маја Миловановић 27 3.98
2 ОШ "Љубиша Урошевић", Рибаре Зорица Филиповић, Иван Миловановић 29 4

Укупно учесника: 56 | Просечна оцена: 3.99