„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Каталошки број програма: 756  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Слава Тимарац Јованов, професор педагогије, /; Александра Ружичић, Дипломирани психолог, ПУ ''Дечја радост'' Панчево;

Слава Тимарац Јованов, професор педагогије, /; Александра Ружичић, Дипломирани психолог, ПУ ''Дечја радост'' Панчево;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1.Преиспитивање личне филозофије васпит. и образ.; улоге одраслог и детета у грађењу квалитетене праксе 2.Јачање компетенција у креирању в.о. процеса усмереног на развој и богаћење дечјег искуства кроз фокус на грађење односа и добробити за дете

1. Јачање компетенција за разумевање и креирање програма као документа који настаје у контексту конкретне васпитне групе, окружења и вредности и културе вртића 2. Преиспитивање сопствене праксе и јачање компетенција из перспективе грађења односа ( односи на релацији дете-дете; дете-одрасли и дете-окружење) 3. Јачање компетенција у планирању садржаја, активности и окружења које уважава постојећа и подстиче нова искуства деце 4. Преиспитивање сопствене праксе и јачање компетенција из перспективе добробити за дете 5. Јачање компетенција за препознавање и имплементацију холистичког приступа детету и интегрисаног учења у васпитно образовну праксу

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данФИЛОЗОФИЈА ВАСПИТАЊАСЛИКА О ДЕТЕТУПаузаДОБРОБИТ ДЕТЕТАОДНОСИ- АНАЛИЗА ВИДЕО МАТЕРИЈАЛАпауза за ручакОДНОСИ КАО ПОКРЕТАЧИ РАЗВОЈАпаузаПЛАНИРАЊЕЕВАЛУАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НАКОН ОБУКЕ

30

дана: 1
бодова: 8

2100, 00 динара по учеснику. Укупна цена за групу од 30 учесника је 63.000,00 динара У укупну цену су укључени трошкови наканаде предавачима ( два предавача) и трошкови материјала за рад на едукацији и материјала за учеснике. У цену није урачунато: путни трошкови и освежење

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ'' Наша радост'' Смедерево ул. Војводе Мишића 4 Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 30 3.85
2 ПУ '' Дечја радост'' Панчево,ул Жарка Зрењанина 25 Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 29 3.98
3 ПУ '' Наша Радост'' Војводе Мишића Смедерево Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 30 3.92
4 пу '' Вукица Митровић'' Масариков трг Лесковац Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 30 3.98
5 пу '' Вукица Митровић'' Масариков трг Лесковац Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 29 3.85
6 пу '' Вукица Митровић'' Масариков трг Лесковац Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 29 3.91
7 пу '' Вукица Митровић'' Масариков трг Лесковац Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 23 3.94
8 ПУ ''Полетарац'' Жагубица Хомољска бб Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 26 3.98
9 ПУ ''Ужице'' Слава Тимарац Јованов, Александра Ружичић 24 3.97

Укупно учесника: 250 | Просечна оцена: 3.93