УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Каталошки број програма: 159  

Не

Удружење Група Мост, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд, grupa.most@gmail.com, 0645550229, ,

Снежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, , 0645550229,

Милена Јеротијевић, Дипломирани психолог, Група Мост; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд ;

Милена Јеротијевић, Дипломирани психолог, Група Мост; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд ; Сања Милорадовић, Дипл. психолог , Републички завод за социјалну заштиту ; Војислава Томић Радивојша, Дипломирани психолог , Савет Европе САЛТО SEE Trainers Pool Tемпус фондац; Милка Судимац, , ОШ ''Стефан Дечански'' ; Љиљана Симић, , ОШ „Милан Муњас„ Уб ; Љиљана Радовановић Тошић, , ОШ „Радоје Домановић„ Ниш ; Гордана Ђигић, доктор психолошких наука , Филозофски факултет у Нишу ;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Промовисање вредности мира, ненасиља, сарадње и толеранције. Превенција насилничких понашања младих, заснована на способности разумевања себе и других и предвиђања последица ризичних поступака.

1. Учење модела ненасилног решавања сукоба и овладавање техникама конструктивног социјалног понашања. 2. Јачање групне кохезивности и духа поверења, сарадње и уважавања. 3. Заснивање ауторитета наставника на професионалној компетенцији, поверењу и поштовању.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у обукуПарадоксална природа сукобаДинамика сукоба и фазе у ескалацији сукобаПаузаОд чега зависи понашање у сукобуРучакИскуство сукобаАктивно слушањеПаузаАсертивност2. данНеоптужујуће порукеПаузаДецентрацијаРучакМапирање потреба / страховања и преоквиравање сукобаПаузаЕвалуација и затварање обуке

26

дана: 2
бодова: 16

3.190,00 динара У цену су укључени: путни трошкови, смештај и хонорари за две водитељке обуке, као и сви доприноси предвиђени законом.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Панчево, ТШ 23. мај, Браће Јовановића 89 Милена Јеротијевић, Сњежана Мрше 22 3.78
2 Качарево, ОШ Жарко Зрењанин, Херцеговачка 12 Милена Јеротијевић, Љиљана Симић 27 3.94
3 Суботица, Економска средња школа "Боса Милићевић", Ђуре Ђаковића 21 Милена Јеротијевић, Сњежана Мрше 29 3.77
4 Панчево, Гимназија "Урош Предић", Игњата Барајевца 5 Милена Јеротијевић, Љиљана Симић 15 3.89
5 Банатски Брестовац, ОШ "Олга Петров", Олге Петров 1 Милена Јеротијевић, Љиљана Симић 17 3.74
6 Иваново, ОШ "Моша Пијаде", 29. новембра 56-58 Милена Јеротијевић, Љиљана Симић 17 3.91
7 Лесковац, Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6 Сњежана Мрше, Гордана Ђигић 22 3.84
8 Чајетина, ОШ "Димитрије Туцовић", Сердара Мићића 5 Милена Јеротијевић, Љиљана Симић 27 3.44
9 Београд, Пољопривредна школа са домом ученика, Панчевачки пут 39 Милена Јеротијевић, Сњежана Мрше 28 3.63
10 Пожаревац, ОШ "Свети Сава", Војске Југославије 18 Сњежана Мрше, Љиљана Симић 30 3.75
11 Лесковац, Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6 Љиљана Радовановић Тошић, Гордана Ђигић 22 4
12 Лесковац, Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6 Милена Јеротијевић, Сњежана Мрше 20 3.9

Укупно учесника: 276 | Просечна оцена: 3.8