Обука наставника за рад са проблематичним родитељима

Каталошки број програма: 129  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Оља Дукић, доктор наука, Тим Центар; Јелена Срдановић Мараш, доктор наука, Клиника за психијатрију КЦВ;

Оља Дукић, доктор наука, Тим Центар; Јелена Срдановић Мараш, доктор наука, Клиника за психијатрију КЦВ; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Општи циљ програма је обука наставника за стицање знања која би им олакшала комуникацију са родитељима који испољавају маладаптивна понашања.

Специфични циљеви подразумевају да наставници стекну вештине како ефикасно да комункацији са родитељима који испољавају агресивно, несарадљиво, емоционално нестабилно или незаинтересовано понашање. Додатно, да наставници постану свесни властитих осећања која могу да их ометају у професионалној комуникацији са родитељима и на који начин могу да комуницирају како конфликт не би екалирао. Поред наведеног циљ је и да наставници науче да воде индивидуални интервју са са породицом како би се повећао степен мотивације за сарадњу са школом, а са друге стране усвоје стратегије за разговор са родитењима у групи (родитељски састанак). Предвиђено је да наставници усвоје специфичне фразе којима би избегли „окидаче„ за интензивираље конфликта са родитељ

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данТипологија родитељаТехнике за идентификовање и управљање сопственим осећањимаПринципи награђивања и кажњавањаРодитељски састанак2. данTipologija roditeljaУтицај породице на ученика и успостављање контакта и сарадње са члановима породицеефикасне стратегије у комуникацији са агресивним родитељима

30

дана: 2
бодова: 16

10-15 учесника цена је 5000 динара по учеснику 16-20 учесника цена је 4750 динара по учеснику 21-30 учесника цена је 4400 динара по учеснику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Владислав Петковић Дис", Радосава Љумовића 20, Велики Мокри Луг Оља Дукић, Јелена Срдановић Мараш 25 3.82

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.82