Од самовредновања до екстерног вредновања

Каталошки број програма: 639  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Ужицу; Александра Милошевић, магистар педагошких наука, Висока школа за васпитаче струковних студија

Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Ужицу; Александра Милошевић, магистар педагошких наука, Висока школа за васпитаче струковних студија; Данијела Негројевић, дипломирани педагог, Пољопривредна школа „Љубо Мићић”, Пожега

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање културе квалитета. Разумевање повезаности екстерног вредновања са самовредновањем школе/установе/дома и самовредновањем наставника/васпитача. Јачање компетенција наставника/васпитача за примену метода и техника самовредновања.

Освешћивање потреба наставника/васпитача за сталним унапређењем сопственог рада и рада школе/установе/дома. Оспособљавање наставника/васпитача за препознавање и анализу стандарда квалитета школе/установе/дома као и за коришћење резултата екстерног вредновања и самовредновања у функцији унапређења квалитета рада школе и личног професионалног рада. Јачање компетенција за тимски рад у процесу вредновања. Оспособљавање наставника/васпитача за израду и примену метода и техника самовредновања и анализу добијених резултата.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Вредновање и самовредновање – обезбеђивање квалитета образовања Предмет и циљ самовредновања наставника/васпитача, самовредновање школе и екстерно вредновање Методе и технике вредновања и самовредновања

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице Александра Милошевић, Данијела Негројевић 29 3.96
2 ОШ Посавски партизани-Обреновац Јелена Стаматовић, Александра Милошевић, Данијела Негројевић 30 3.81
3 Економско-трговинска школа Пријепоље Јелена Стаматовић, Александра Милошевић, Данијела Негројевић 30 3.92
4 ОШ Ђура Јакшић - Ћуприја Александра Милошевић, Данијела Негројевић 30 3.88
5 ОШ Ђура Јакшић - Ћуприја Александра Милошевић, Данијела Негројевић 20 3.91
6 ОШ Вук Караџић-Ћуприја Александра Милошевић, Данијела Негројевић 30 3.91
7 Пријепољска гимназија Александра Милошевић, Данијела Негројевић 29 3.88
8 ОШ Север Ћуркић-Бечеј Александра Милошевић, Данијела Негројевић 30 3.97
9 Економска школа Ужице Александра Милошевић, Данијела Негројевић 30 3.81
10 ОШ Бранко Радичевић - Поповац Александра Милошевић, Данијела Негројевић 28 3.85
11 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Александра Милошевић, Данијела Негројевић 26 3.95
12 Гимназија Свети Сава - Пожега Јелена Стаматовић, Александра Милошевић 29 3.95
13 ОШ Јован Јовановић Змај-Сурдулица Александра Милошевић, Данијела Негројевић 30 3.97
14 Ekonomsko-trgovinska škola "Dositej Obradović" Александра Милошевић, Данијела Негројевић 22 3.95
15 ССШ Васа Пелагић - Ковин Александра Милошевић, Данијела Негројевић 30 3.95
16 Трговачка школа - Београд-Стари Град Александра Милошевић, Данијела Негројевић 30 3.96
17 Ваљевска гимназија Вука Караџића 3 Ваљево Александра Милошевић, Данијела Негројевић 25 3.92
18 ОШ Сава Максимовић-Мраморак Александра Милошевић, Данијела Негројевић 21 3.93
19 Центар за стручно усавршавање Чачак Александра Милошевић, Данијела Негројевић 23 3.93
20 ОШ ,,Паја Маргановић" -Делиблато Александра Милошевић, Данијела Негројевић 16 3.94

Укупно учесника: 538 | Просечна оцена: 3.92