Заштита личних података и ИТ безбедност у школи

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 356  

Да

Сириус онлајн, Илије Стојадиновића 67/1, office@onlinetest.rs, 0114048795

Адам Ђокић, office@onlinetest.rs, 0112543073, 0644147525

Владан Стевановић, дипломирани инжењер, Sirius online, Београд

Драган Илић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Прва нишка гимназија "Стеван Сремац"; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер, Средња школа за економију, право и администрацију; Велимир Радловачки, Професор, Школски центар „Никола Тесла“; Владан Стевановић, дипломирани инжењер, Sirius online, Београд

информатика

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање нивоа свести о безбедносним аспектима коришћења рачунара у настави, заштита личних података и података ученика.

‒ Разуме важност заштите личних података и идентификује уобичајене принципе заштите података и контроле приватности. ‒ Препознаје претње по личну безбедност услед крађе идентитета и потенцијалне претње подацима у рачунарском облаку (Cloud). ‒ Разуме политику лозинки, користи лозинке и шифровање за заштиту фајлова и података. ‒ Препознаје уобичајене мрежне и Wi-Fi безбедносне ризике и користи лични заштитни зид (firewall).

‒ Заштити своје личне податке, податке ученика и наставне материјале од неовлашћеног приступа, губитка или злоупотребе, ‒ Едукује ученике о значају заштите личних података, препознавању претњи и предузимању превентивних мера, ‒ Обезбеди безбедно одвијање наставе коришћењем дигиталних технологија и ресурса рачунарског кабинета.

 • 1. недеља
  • Концепти безбедности и заштита личних података
 • 2. недеља
  • Лична сигурност
 • 3. недеља
  • Злонамерни програми
 • 4. недеља
  • Безбедност мреже

45

недеља: 4
бодова: 32

3.000 20% организатор 30% реализатор 50% аутор

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Владан Стевановић 45 3.84
2 Владан Стевановић 22 3.9
3 Владан Стевановић 27 3.63
4 Владан Стевановић 45 3.86
5 Бојана Сатарић, Владан Стевановић 42 3.99
6 Обука се изводи на даљину, а завршни сусрет се одржава непосредо 20. фебруара у средњој школи "17. септембар", Вука Караџића 19., Лајковац Владан Стевановић 33 3.77
7 Владан Стевановић 33 3.9
8 Владан Стевановић 30 3.78
9 Владан Стевановић 14 3.93
10 Владан Стевановић 39 3.91

Укупно учесника: 330 | Просечна оцена: 3.85