ЕКО-АЗБУКА за боље сутра

Каталошки број програма: 806  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444,

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999,

Ирена Манчић, , ОШ,,Свети Сава„ Пирот; Марјан Ранчић, , ОШ,,Свети Сава„ Пирот;

Александра Младеновић, магистар биолошких наука, Амбасадори одрживог развоја и животне средине; Драган Ташков, Дипломирани инжењер заштите на раду, Друштво за заштиту животне средине Стара планина;

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање компетенција учесника за примену нових знања и вештина у раду са децом из области заштите животне средине и њихово имплементирање у наставни процес као и пружање практичне помоћи васпитачима и наставницима за унапређење наставне праксе

Циљ програма је размена искустава и знања како би учесници семинара препознали важност образовања о животној средини. Стицање знања о основним појмовима заштите животне средине; унапређивање нивоа свести о потреби очувања животне средине; оспособљавање за практичну примену знања,имплементирање тема из области заштите животне средине у наставни процес корелативно повезивање наставних садржаја из различитих наставних предмета и снаживање наставника за извођење тематских еко-дана.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЗаштита животне средине у теорији и праксиИмплементација екологије и заштите животне средине кроз игру у наставни процесПауза за ручак Корелација између предмета и тематска настава у функцији екологије и заштите животне срединеДискусија о првом дану и извођење закључака2. дан,,Улажимо заједно у њих док су мали да би били велики кад порасту„-Еко школе и еко вртићиЕко школски кораци – креативна борба за заштиту животне средине,,Природа је мали рај чувај је и уживај!„,,Еко пароле за крај или нови почетак„

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4.500 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Љупче Николић'' , Тихомира Ђорђевића 10 , Алексинац Александра Младеновић, Драган Ташков 30 3.82
2 ОШ "Љуба Ненадовић", Жарково, Београд Александра Младеновић, Драган Ташков 30 3.88
3 ОШ "Вук Караџић" Пирот Александра Младеновић, Драган Ташков 30 3.9
4 ОШ"Момчило Живојиновић" , Младеновац Александра Младеновић, Драган Ташков 25 0
5 ОШ "Моше Пијаде" Жагубица Александра Младеновић, Драган Ташков 25 3.92
6 "Гимназија" Ивањица Александра Младеновић, Драган Ташков 20 0
7 ОШ "Младост", Нови Београд Александра Младеновић, Драган Ташков 19 3.87
8 ОШ"Младост", Нови Београд Александра Младеновић, Драган Ташков 19 3.93

Укупно учесника: 198 | Просечна оцена: 2.92