Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Каталошки број програма: 336  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444,

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999,

Братислав Филиповић, мастер економије, Академија Филиповић доо,;

Јасмина Петровић, , ОШ ''Доситеј Обрадовић„ Свође; Дамир Одобашић, Професор, ОМШ „Невена Поповић„ – Гроцка;

информатика

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

• Увођење ИТ у образовање у редован васпитно-образовни систем са освртом на практичну примену и ефикасност у раду; • Подизање квалитета реализације наставних програма и јачање мотивације за рад код ученика коришћењем савремених информац. технологија

• Подстицање наставника, васпитача, сарадника на увођење и коришћење савремених научних достигнућа у наставни процес и примену савремених достигнућа информационо комуникационе технологије у образовни процес; • Оспособљавање наставника васпитача, сарадника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а; • Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, а процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у пракси (животу); • Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника у раду са софтверским апликацијама; • Подизање нивоа свести према процесу сталног учења и усавршавања и модернизацији образовног процеса.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данМултимедијални наставни сарджајиМетодика примене мултимедија у наставиИнтернетG mailGoogle дискGoogle Google презентацијаYouTube и Slideshare 2. данПројекат израде мултимедијалног наставног садржајаПримена екстерних уређаја – пројекторИнтерактивне табле у наставиE-портфолио наставника

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4.500 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 СШ "Свети Ахилије" Ариље Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 28 3.81
2 ОШ "Бранко Радичевић" Бујановац Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 25 3.88
3 Краљево Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 22 3.93
4 ОШ " Карађорђе Петровић" - село Крушевица - Власотинце Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.99
5 Гимназија Неготин , Хајдук Вељкова 3 , Неготин Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 22 3.9
6 ТШ "Бошко Крстић" ул. Стојана Љубића бр.2 , Бојник Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.85
7 ОШ "Вук Караџић" Српских владара 111, Пирот Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 24 3.9
8 Гимназија Пирот, Српских владара 128, Пирот Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 20 3.93
9 ОШ " Бора Станковић" , село Тибужде , Врање Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.89
10 OШ "Предраг Девеџић" , Краља Петра Првог Ослободиоца 44, Врањска Бања Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.89
11 ОШ "Јован Јовановић Змај" , Јужноморавска бр.9 , Врање Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 21 3.96
12 ОШ "Вук Караџић" , Трг Маршала Тита бр.1 Бајмок Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.93
13 ОШ ''Драган Ђоковић Уча'' Лађевци (Краљево) Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 22 4
14 ОШ "Вук Караџић", Пионирска бр.5 , Врање Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.77
15 Пријепољска гимназија Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 18 3.96
16 ОШ "Краљ Петар Први - Ослободилац" Корбевац, Врање Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 26 3.87
17 ОШ "Бранко Радичевић" , ул. Петра Кочића бб, Шид Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 23 3.83
18 ОШ "Сава Шумановић" , ул. Светог Саве бр.4, Ердевик Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 22 4
19 ШОСО "Вуле Антић" , ул. Радних бригада бр.2 , Врање Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 29 3.96
20 СПВШ "Стеван Синђелић", ул. Браће Рибникар бб, Врање Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 27 3.89
21 Средња школа , Братиславе Петровић бр. 69, Брус Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.95
22 ОШ "Сремски Фронт" , ул. Мајке Јевросиме бр. 1, Шид Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.91
23 ОШ " Десанка Максимовић" Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 28 3.8
24 ОШ " Бранко Радичевић " Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.97
25 ОШ ''Десанка Максимовић'', Маршала Тита 18 , Чокот Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 24 3.95
26 ОШ "Душан Вукасовић Диоген" , Ашања Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.95
27 Ош "Ратко Митровић", Нови Београд Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.84
28 ОШ "Стеван Синђелић", Звездара Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 22 3.88
29 ОШ "НХ Синиша Николајевић" , Врачар Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.99
30 ОМШ " Невена Поповић " Гроцка Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 21 3.94
31 ОМШ " Невена Поповић " Гроцка Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 22 3.8
32 Музичка Школа "Др Драгутин Гостушки", Пирот Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 14 3.97
33 Економско-трговинска школа, Пријепоље Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 20 3.82
34 ОШ "Стеван Алексић" - Јаша Томић Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 27 3.96
35 ОШ “Надежда Петровић”, Нови Београд Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.79
36 ОШ ''Цар Константин'' , Великотрновска 4 , Ниш Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 25 3.98
37 ОШ "Јован Стерија Поповић" Нови Београд Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.78
38 ОШ "Јован Стерија Поповић" Нови Београд Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.95
39 ОШ"Бранко Радичевић" , Бољевци Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 26 3.95
40 ОШ "Милорад Лабудовић Лабуд" Барошевац Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 18 3.93
41 ОШ"Милоје Павловић" , Чукарица Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 22 3.89
42 ОШ"Милоје Павловић" , Чукарица Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 23 3.85
43 Економско-Техничка школа, Куршумлија Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 27 3.96
44 ОШ ''Десанка Максимовић'' , Маршала Тита 18, Чокот Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 29 3.98
45 Ош "Јован Курсула" Варварин Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 27 3.99
46 СОШ "Радивој Поповић" , Земун Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 27 3.97
47 ОШ "Карађорђе" Рача Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 28 3.86
48 ОШ"Момчило Живојиновић" , Младеновац Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 22 4
49 ОШ"Душан Даниловић" , Радљево Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 29 3.81
50 "Гимназија" Ивањица Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 24 3.98
51 ОШ ''Лела Поповић'' , Миљковац , Ниш Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 25 3.98
52 ОШ ''Краљ Петар Први'' , Војводе Путника 1 , Ниш Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.99
53 ОШ "Милан Ђ. Милићевић" Вождовац Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 20 3.53
54 ОШ "Јован Јовановић Змај", Нови Пазар Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 29 3.98
55 OШ "Милан Ђ. Милићевић", Вождовац Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 22 3.9
56 ОШ "Вук Караџић" Књажевац Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 21 3.96
57 ОШ "Вук Караџић" Књажевац Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 23 3.98
58 ОШ ,,Халифа бин Заид Ал Нахјан", Novi pPazar Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 28 3.95
59 Средња економска школа "9мај" Сремска Митровица Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 29 3.93
60 ОШ "Јован Јовановић Змај", Нови Пазар Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 15 4
61 ОШ "8. Септембар" Пирот Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 0
62 ОШ "8. Септембар" Пирот Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 0
63 ОШ"Јордан Ђукановић" , Варда Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 15 3.7
64 Гимназија ''Вељко Петровић'' , Сомбор Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 16 0
65 ОШ"Сутјеска" , Земун Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 27 3.68
66 ОШ ''Ђорђе Натошевић'' , Нови Сад Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 17 0
67 ОШ ''Ђорђе Натошевић'' , Нови Сад Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 17 0
68 ОШ ''Ђорђе Натошевић'' , Нови Сад Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 19 0
69 ОШ"Јован Стерија Поповић" Велика Греда Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 28 3.95
70 OШ "Милорад Мића Марковић" Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 0
71 ОШ "Вук Караџић", Гњилане Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 33 0
72 ОШ"Јован Јовановић Змај" ,Хајдучица Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 26 3.93
73 ОШ ,, Бора Станковић", Кленике Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.84
74 Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" , Јагодина Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 15 3.8
75 ОШ ''Ратко Вукићевић'' , Ниш Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 33 0
76 Гимназија "Светозар Марковић" Јагодина Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 26 0
77 "Прва техничка школа" Јагодина Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 18 0
78 ОШ,,23.Октобар", Сремски Карловци Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 43 0
79 ОШ "Абдула Крашница" Миратовац Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 24 3.7
80 Алексиначка Гимназија , Тихомира Ђорђевића бб Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 13 3.97
81 ОШ"Војвода Радомир Путник", Џеп Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.98
82 ОШ "3.октобар" Бор Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.95
83 ОШ "Бошко Ђуричић" Јагодина Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 24 3.99
84 ОШ "Маршал Тито", Падина Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 23 3.95
85 Гимназија Рашка Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 26 3.95
86 ОШ "Драгомир Трајковић", Жбевац Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 19 3.94
87 Гимназија "Таковски устанак", Горњи Милановац Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 29 3.91
88 ОШ "Мирослав Антић", Оџаци Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 30 3.96
89 ОШ "Доситеј Обрадовић", Нови Пазар Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 26 3.92
90 ОШ ''Вук Караџић'' Кладово Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 23 3.98
91 ОШ "Растко Немањић", Нови Пазар Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 32 3.91
92 ОШ "Стефан Немања", Нови Пазар Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 28 3.92
93 ОШ "Десанка Максимовић", Нови Пазар Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 25 3.96
94 Угоститељско - туристичка школа, Нови Пазар Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 27 3.91
95 Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Нови Пазар Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 29 3.93
96 ОШ "РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО", Нови Пазар Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 28 3.89
97 ОШ "РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО", Нови Пазар Јасмина Петровић, Дамир Одобашић 26 3.88

Укупно учесника: 2471 | Просечна оцена: 3.43