Увођење и имплементација система финансијског управљања и контроле у установама образовања и васпитања

Каталошки број програма: 751  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Ивана Марковић Гајић, мастер економиста, Градска управа града Београда

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Ивана Марковић Гајић, мастер економиста, Градска управа града Београда; Марко Станојевић, Мастер економиста, СМШ"Доситеј Обрадовић"; Марина Ћосовић, Професор разредне наставе, Академија Филиповић

општа питања наставе

директор/помоћник директора - компетенције директора за финансијско и административно управљање радом установе

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Оспособљавање полазника за увођење и развој система финансијког управљања и контроле и испуњавање законских обавеза

- Упознавање полазника са законском обавезом успостављања система финансијског управљања и контроле као и са одговорношћу руководилаца и запослених - Савладавање основних елемената система финансијског управљања и контроле - КОСО оквир - Стицање знања за започињање или наставак овог процеса - Савладавање фаза (корака) у овом процесу и свих неопходних активности на успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле - Оспособљавање полазника да: • самостално пишу процедуре финансијског управљања и контроле • идентификују, процене, решавају ризике • саставе регистар ризика • израде годишњи извештај о систему финансијског управљања и контрола

Учесници ће бити способни за практичну примену знања, односно за започињање или наставак успостављања система финансијског управљања и контроле

 • 1. дан
  • Увод, упознавање, представљање
  • Активности на успостављању и развоју Система финансијског управљања и контроле (ФУК)
  • Елементи система Финансијског управљања и контроле (пет компоненти) – КОСО оквир
  • Пауза
  • Организационо успостављање система ФУК-а
  • Књига пословних процеса – практична примена
  • Пауза
  • Управљање ризицима
  • Управљање ризицима - Практичан пример
  • Пауза
  • Извештавање о систему ФУК-а
  • Завршна реч Дискусија и евалуација предавања

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 8.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Краљ Александар Први", Пожаревац Ивана Марковић Гајић, Марина Ћосовић 24 4
2 Хотел Парк Палић Ивана Марковић Гајић, Марина Ћосовић 30 3.81
3 Техничко-пољопривредна школа, Сјеница Ивана Марковић Гајић, Марина Ћосовић 24 3.94
4 ОМШ "Невена Поповић" Братислав Филиповић, Марко Станојевић 30 3.73
5 ОМШ "Невена Поповић" Братислав Филиповић, Марко Станојевић 25 3.71

Укупно учесника: 133 | Просечна оцена: 3.84