Учионица отворених зидова

Каталошки број програма: 773  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Санела Крстић, Дипломирани учитељ- мастер, ОШ „ Сава Керковић“, Љиг

Слађана Ранковић, Професор разредне наставе, ОШ „Милан Ракић“ Мионица; Санела Крстић, Дипломирани учитељ- мастер, ОШ „ Сава Керковић“, Љиг; Светлана Арсић, Наставник разредне наставе, ОШ „Нада Пурић“ Ваљево; Љиљана Иконић, Наставник разредне наставе, ОШ „Сава Керковић“ Љиг

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање компетенција наставника за планирање и реализацију амбијенталне наставе у наставним и ваннаставним активностима са циљем развијања општих међупредметних кометенција ученика

Јачање компетенција за планирање и реализацију амбијенталне наставе у наставним и ваннаставним активностима; Упознавање наставника са предностима примене амбијенталне наставе у раду са децом; Упознавање наставника са потешкоћама у реализацији и начинима за њихово превазилажење; Уочавање јасне везе између примене амбијенталне наставе и развоја општих међупредметних компетенција код ученика.

Полазници су оспособљени за планирање и реализацију амбијенталне наставе у наставним и ваннаставним активностима; Знају предности амбијенталне наставе, недостаке и начин превазилажења потешкоћа; познају везу између примене амбијенталног учења и развоја општих међупредметних компетенција; Чешћом применом амбијенталне наставе развијају опште међупредметне кометенције ученика.

 • 1. дан
  • Уводни део
  • Значај, планирање и реализација амбијанталне наставе
  • 2. Амбијенталним учењем до развоја кључних компетенција
  • Превазилажење изазова у планирању и реализацији амбијенталне наставе
  • Примери добре праксе
  • Израда нацрта плана амбијенталне наставе
  • Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.