Монтесори радионице за израду дидактичког материјала - узраст од 6 до 12 година

Каталошки број програма: 611  

Не

Основна школа Драган Ковачевић, Шафарикова 8, skoladk@eunet.rs, 0113225236, 063279981 , 0113223328

Силвана Павловић, skoladk@eunet.rs, 0113225236, 063279981, 0113223328

Тамара Ходалић, Дипломирани дефектолог, ОШ "Драган Ковачевић"

Тамара Ходалић, Дипломирани дефектолог, ОШ "Драган Ковачевић"; Милица Калиновић, Дiplomirani vaspitač, OШ "Драган Ковачевић"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упознавање наставника са основама Монтесори педагогије и специфичностима Монтесори материјала за узраст од 6 до 12 година. Оспособљавање наставника за израду материјала који могу користити при реализацији редовног наставног плана и програма.

Теоријским уводом упознати наставнике са појмовима својственим Монтесори педагогији: Велике лекције, средина за учење, периоди посебне осетљивости. Презентацијом материјала упознати наставнике са њиховим основним карактеристикама. Разумевање како се материјал може интегрисати и применити у редовни наставни план и програм. Овладати техникама и вештинама израде дидактичког материјала са елементима Монтесори педагогије.

Очекује се да полазник препознаје елементе Монтесори методе који ће му користити у процесу подучавања. Упоређујући Монтесори области рада са наставним предметом, могу издвојити наставне теме, јединице или области идеалне за примену стечених знања са семинара. Наставник може самостално израдити нове дидактичке материјале или креирати своју Монтесори причу по угледу на Велике Монтесори приче, припремити средину за учење поштујући периоде посебне осетљивости за узраст од 6 до 12 година.

 • 1. дан
  • Упознавање са Монтесори школским програмом, историјат и данашњица
  • Монтесори материјал за узраст од 6 до 12 година
  • Радионица из области језика- врста речи
  • Радионица из области језика- служба речи
  • Средина за учење
 • 2. дан
  • Математички ум
  • Монтесори материјали за област математике по подручијима
  • Радионица израде математичког материјала за сабирање и одузимање
  • Радионица израде дидактичког материјала за множење и дељење
  • Игра тишине- поздрав

30

дана: 2
бодова: 16

5 400 РСД + по учеснику, цена обухвата надокнаде реализаторима, радно- потрошни материјал за учеснике. Трошкови пута и смештаја нису урачунати.