У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Каталошки број програма: 186  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Ђуро Косић, Професор производно техничког образовања, Основна школа „Љуба Ненадовић“; Данијела Васиљевић, Мастер педагог, Основна школа „Љуба Ненадовић“, Београд; Душанка Гачић Брадић, дипломирани психолог, ОШ “Љуба Ненадовић”

Ђуро Косић, Професор производно техничког образовања, Основна школа „Љуба Ненадовић“; Јасмина Алексић, Професор техничког образовања , ОШ „Драгојло Дудић“; Наташа Ђачић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Љуба Ненадовић”; Данијела Васиљевић, Мастер педагог, Основна школа „Љуба Ненадовић“, Београд; Душанка Гачић Брадић, дипломирани психолог, ОШ “Љуба Ненадовић”; Јела Стевановић, Професор разредне наставе, ОШ „Павле Поповић“

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређење квалитета образовно-васпитног рада у школама изградњом компетенција запослених за планирање, спровођење и вредновање активности усмерених на превенцију вршњачког насиља и интервенцију у ситуацијама када се насиље догоди.

-боље разумевање и већа осетљивост наставника, стручних сарадника и директора за проблем вршњачког насиља у школи -унапређење знања и вештина запослених у школи за препознавање облика и нивоа насиља, адекватно, правовремено поступање у ситуацијама насиља и предлагање мера заштите -упознавање запослених у школи са програмима превенције вршњачког насиља и усвајање основних знања и вештина потребних за превентиван рад -сензибилизација учесника за улогу и значај тимског рада у спречавању и сузбијању вршњачког насиља -оснаживање наставника да развијају односе сарадње са ученицима и родитељима засноване на поверењу -унапређивање знања и вештина учесника да развијају безбеднију и толерантнију школу у којој се конструктивно реагује на сукобе

По завршетку обуке очекује се да учесници: -познају главне појмове који се односе на вршњачко насиље у школи (узроци,облици,нивои...) - познају у основним цртама законе, правилнике, протоколе који регулишу ову област и разумеју њихов практични значај -разумеју улоге и одговорности различитих актера и процедуре у интервенцији на насиље -познају основе програма превенције вршњачког насиља који се примењују у школи (правила понашања, радионице, Форум театар...)и конкретне методе и технике превентивног рада (нпр. развој социјалних и комуникацијских вештина) -умеју да идентификују облик и ниво насиља, предложе мере и израде оперативни план заштите -умеју квалитетно и конструктивно да сарађују са родитељима и колегама негујући тимски рад

 • 1. дан
  • Вршњачко насиље у школи - шта је, како се испољава, ко су актери и какве су последице
  • Пауза
  • Законска регулатива у области заштите ученика од вршњачког насиља у школи
  • Пауза
  • Боље спречити него лечити - превенција као најбољи вид заштите од вршњачког насиља
  • Пауза
  • Радионица као облик превенције
  • Пауза
  • Шта када се вршњачко насиље догоди у школи: интервентне активности
  • Пауза
  • Израда оперативног плана заштите
  • Завршна реч, евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3 950 дин., у цену су урачунате накнаде аутора и реализатора, умножавање писаних материјала за сваког полазника, потрошни материјал неопходан за извођење обуке, трошкове ручка и освежења током пауза, додатна подршка и консултације након одржане обуке и праћење примене за време трајања акредитације програма. У цену нису урачунати трошкови превоза и евентуалног смештаја водитеља јер они веома варирају у зависности од места одржавања семинара, тј. његове удаљености од места.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Павле Поповић", Трг палих бораца 3, Вранић Данијела Васиљевић, Душанка Гачић Брадић 30 3.95
2 ОШ "Карађорђе", Вука Караџића 11, Остружница Данијела Васиљевић, Душанка Гачић Брадић 25 3.92
3 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Данијела Васиљевић, Душанка Гачић Брадић 30 3.54
4 ОШ "Бранислав Нушић", Заплањска 45, Београд Јасмина Алексић, Данијела Васиљевић 28 3.8
5 ОШ "Аца Милосављевић", Школска 7, Рушањ-Београд Наташа Ђачић, Данијела Васиљевић 28 3.96
6 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Ђуро Косић, Данијела Васиљевић 12 3.99
7 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд Ђуро Косић, Данијела Васиљевић 30 3.73
8 ОШ "20.октобар", Омладинских бригада 138, Нови Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.87
9 ОШ "Радоје Домановић", Булевар уметности 31, Нови Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.94
10 ОШ "Радоје Домановић", Булевар уметности 31, Нови Београд Ђуро Косић 15 4
11 ОШ "Доситеј Обрадовић", Милије Станојловића 10, Умка Јасмина Алексић, Данијела Васиљевић 21 3.85
12 ОШ "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.7

Укупно учесника: 309 | Просечна оцена: 3.85