Развијање реалног програма у години пред полазак у школу

Каталошки број програма: 870  

Не

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА", Краља Петра 42/1, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506

Горица Станојевић, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506, 0665279506

Тања Спасовић, , ПУ “Моје детињство“, Чачак; Снежана Илић, , ПУ"Моје детињство",Чачак; Гордана Сјеничић, /, ПУ"Моје детињство" , Чачак; Ивана Симоновић, -, ПУ "Моје детињство", Чачак

Тања Спасовић, , ПУ “Моје детињство“, Чачак; Снежана Илић, , ПУ"Моје детињство",Чачак; Гордана Сјеничић, /, ПУ"Моје детињство" , Чачак; Ивана Симоновић, -, ПУ "Моје детињство", Чачак; Зорица Комарица, Мастер васпитач, ПУ "Моје детињство"; Снежана Ковић, -, ПУ "Моје детињство", Чачак; Љиљана Радовановић, -, ПУ"Моје детињство", Чачак; Сузана Симеуновић, -, ПУ "Моје детињство", Чачак

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Циљ програма је јачање компетенција васпитача за рад са децом и развијање програма у години пред полазак у школу у складу са концепцијом Година узлета.

1.Разумевање значаја развијања диспозиција за целоживотно учење као основа образовних компетенција наспрам класичног рада припреме деце за читање и писање 2.Унапређење знања и вештина за осмишљавање стратегија васпитача у развијању реалног програма у васпитној групи у години пред полазак у школу 3.Разумевања значаја инспиративног и подстицајног окружења у вртићу у којем се деца играју, истражују, сарађују и уче 4.Унапређење знања о различитим начинима информисања и промоције концепције Основа програма 5.Освешћивање значаја улоге васпитача у грађењу заједничког разумевања шта и како деца уче у новом програму ПВО 6.Продубљивање знања за разумевање значаја специфичних образовних компетенција за целоживотно учење у предшколском васпитању

По завршетку обуке васпитач је: 1.оспособњен да осмишља стратегије (да креира окружење којим се подржава рана писменост, симболичко изражавање,да заједнички развија програм са децом предшколског узраста,у складу са концепцијом Године узлета 2.има продубљена знања за разумевање значаја специфичних образовних компетенција за целоживотно учење у предшколском васпитању и образовању 3.има знања и учествује у заједничком истраживању са децом,употребљава и осмишља различите поступке подршке и проширивања,а не вербално подучавање и преношење знања 4.је оснажен да са породицом и школом на различите начине гради заједничко разумевање програма у години пред полазак у школу 5.преиспитује властита полазишта,уверења и мењања сопствене праксе

 • 1. дан
  • Од Основа програма до развијања реалног програма у васпитној групи у години пред полазак у школу
  • ПАУЗА
  • Како деца уче-грађење заједничког разумевања са породицом и школом
  • ПАУЗА
  • Диспозиције за целоживотно учење као темељи за развијање образовних компетенција
  • ПАУЗА
  • Корак ка мојој пракси-Развијање реалног програма у години пред полазак у школу

30

дана: 1
бодова: 8

2 900,00 динара. У цену је урачунато штампање радног материјала, хонорари водитеља и сертификати.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Бајка" ул: Наде Поповић бр 48, Ивањица Снежана Илић, Гордана Сјеничић 30 3.95
2 Предшколска установа "Софија Ристић" Топола Тања Спасовић, Гордана Сјеничић 30 4
3 Предшколска установа "Ариље", ул: Милоша Глишића 34 Ариље Гордана Сјеничић, Сузана Симеуновић 24 3.93
4 ПУ "Радосно детињство", Пвла Симића 9, Нови Сад Снежана Илић, Гордана Сјеничић 30 3.5
5 ПУ "Радост" Врњачка бања, ул: Хероја Чајке 20 Ивана Симоновић, Сузана Симеуновић 26 3.96
6 ПУ "Радост" Врњачка бања, ул: Хероја Чајке 20 Снежана Илић, Гордана Сјеничић 22 3.89
7 ПУ "ПЕТАР ПАН" КРАГУЈЕВАЦ Ивана Симоновић, Љиљана Радовановић 20 3.95
8 ПУ Дуга АРАНЂЕЛОВАЦ Гордана Сјеничић, Сузана Симеуновић 30 3.96
9 Предшколска установа "Радост",Књаза Милоша, Чајетина Тања Спасовић, Гордана Сјеничић 25 3.99
10 Предшколска установа "Весело детињство" Рашка Ивана Симоновић, Љиљана Радовановић 21 4
11 Предшколска установа "Весело детињство" Рашка Снежана Илић, Снежана Ковић 25 4
12 Предшколска установа "Весело детињство" Рашка Тања Спасовић, Гордана Сјеничић 17 3.98

Укупно учесника: 300 | Просечна оцена: 3.93