Читалачки маратон – утицај читалачких вештина на развој личности

Каталошки број програма: 850  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Драгана Ћећез-Иљукић, Проф, српског језика и књиж. (мастер), Филолошка гимназија; Јелена Пантић Илић, Дипломирани историчар уметности, Филолошка гимназија у Београду; Драгана Нешковић, Дипломирани психолог, Приватна псих. пракса, Псих. саветов.;

Драгана Ћећез-Иљукић, Проф, српског језика и књиж. (мастер), Филолошка гимназија; Јелена Пантић Илић, Дипломирани историчар уметности, Филолошка гимназија у Београду; Драгана Нешковић, Дипломирани психолог, Приватна псих. пракса, Псих. саветов.;

српски језик и књижевност

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Применом методологије пројекта Читалачки маратон унапредити наставничке компетенције за развој читалачких навика и неговање језичке културе ученика да би се подигли когнитивни и креативни потенцијали и побољшала функционална писменост младих.

Унапређивање и јачање компетенција наставника за примену пројекта Читалачки маратон, развој читалачких навика ученика и размену искуства у читалачким клубовима; Стицање и продубљивање знања о елементима технике говора, применa драмске методе у развијању језичке културе и усвајање вештина прављења колажа, плаката и других уметничких продуката.

наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи

1. данЗашто је важно читати?Осветљавање – ефекти које читање има на развој личности из угла психолога План читањаПримена читалачког искуства и развој читалачких компетенција (пример методичке апаратуре) Развој критичког мишљења младих и ефекти рашчитавања Дневник читања током Читалачког маратона

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Пантић Илић 30 3.98
2 Ниш, ОШ "Свети Сава" Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Пантић Илић 19 3.98
3 Прокупље, ОШ "Ратко Павловић Ћићко" Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Пантић Илић 18 3.91

Укупно учесника: 67 | Просечна оцена: 3.96