Развој самопоуздања и вештина комуникације

Каталошки број програма: 140  

Не

Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, vgimnazija@eunet.rs, 0113236367, , 0113344090

Борка Поповић, borka.popovic@vbeogradska.edu.rs, 0113236367, 062295213, 0113344090

Рајка Тодоровић Пушица, дипломирани педагог, Пета београдска гимназија; Јасмина Ђурђевић, дипломирани психолог, Прва обреновачка основна школа; Борка Поповић, дипломирани филолог, Пета београдска гимназија;

Рајка Тодоровић Пушица, дипломирани педагог, Пета београдска гимназија; Јасмина Ђурђевић, дипломирани психолог, Прва обреновачка основна школа; Борка Поповић, дипломирани филолог, Пета београдска гимназија;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Усвајање знања о техникама ефикасне комуникације и развој социјалних компетенција за сарадњу.

Развијање компетенција за асертивну комуникацију. Развој комуникацијских и социјалних вештина. Планирање и имплементација стечених знања и вештина у раду са ученицима, сарадницима и родитељима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у програм семинара, циљеви програмаУпознавање са основним стиловима комуникацијеИскривљена уверења која ометају асертивно понашањеУлоге које ометају асертивно понашањеТипови асертивне комуникацијеМанипулација и технике за избегавање манипулацијеАсертивна критика- упућивање и прихватањеПлан и припрема активности за реализацију након семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1400,00 (нето); цена укључује штампани материјал за полазнике и израду сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бошко Буха",21. дивизије 31,Ивање Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 25 3.86
2 ОШ "Сава Јовановић Сирогојно",Призренска 37,Земун Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 30 3.82
3 ОШ "Вук Караџић",Таковска 41,Београд Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 24 3.95
4 OŠ "Petar Leković",Petra Lekovića 1,Požega Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 30 3.87
5 Балетска школа "Лујо Давичо",Кнез Милетина 8,Београд Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 27 3.88
6 Правно-пословна школа, Светогорска 48,Београд Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 21 3.92
7 ОШ "Вук Караџић",Нушићева 4, Звечан Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 30 3.88
8 ОШ "Вук Караџић",Нушићева 4, Звечан Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 11 3.95
9 Основна и средња школа "9.мај",Народне омладине 16,Зрењанин Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 29 3.98
10 ОШ "Олга Петров", Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 29 3.95
11 ОШ "Сава Шумановић",Добановачки пут 107,Земун Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 30 3.94
12 OШ "Душко Радовић",Булевар Зорана Ђинђића 112,Нови Београд Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 30 3.83
13 ОШ "Милоје Васић", Драгољуба Стојановића 11д,Калуђерица Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 28 3.76
14 ОШ Свети Сава,Чика Јовина 1,Косовска Митровица Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 30 3.95
15 ОШ "Алекса Шантић",Краља Петра Првог 9,Калуђерица,Београд Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 30 3.87
16 ОШ "Алекса Шантић",Краља Петра Првог 9,Калуђерица,Београд Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 30 3.81
17 OШ "Јован Поповић",Маријане Грегоран 62,Београд Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 30 3.74
18 Средња школа "Краљица Јелена", Омладински центар бб,Рашка Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 30 3.96
19 ОШ "Свети Сава", Николаја Краснова 8, Београд Рајка Тодоровић Пушица, Борка Поповић 18 3.98

Укупно учесника: 512 | Просечна оцена: 3.89