Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Каталошки број програма: 573  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд, drustvo@pedagog.rs, 0112687749

Сашка Стевановић, saskamil2@gmail.com, 0668013246, 0668013246

Маја Врачар, доктор педагошких наука, Зуботехничка школа, Београд; Драгана Петровић Косановић, Дипломирани биолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Милан Јоксимовић, , ; Александар Степановић, Професор физике и хемије, ОШ „Бранко Радичевић“ – Бољевци; Владимир Степановић, , ОШ „Вожд Карађорђе“, Јаково

Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду; Маја Врачар, доктор педагошких наука, Зуботехничка школа, Београд; Гордана Миловановић, Дипломирани педагог, Економска школа ,,Ваљево”; Наташа Веселиновић, Дипломирани педагог, „Техноарт Београд“ ; Бисерка Светозаревић, Професор педагогије, /; Драгана Петровић Косановић, Дипломирани биолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Милан Јоксимовић, , ; Бранка Јемуовић, , ; Зорица Шћекић, Струковни зубни техничар - протетичар, Зуботехничка школа; Александар Степановић, Професор физике и хемије, ОШ „Бранко Радичевић“ – Бољевци; Владимир Степановић, , ОШ „Вожд Карађорђе“, Јаково; Весна Богићевић, Дипломирани педагог, ОШ "Браћа Вилотијевић"; Тијана Ђокић, Дипломирани педагог, ОШ „Доситеј Обрадовић“, Враново

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Развијање компетениција наставника за планирање, праћење, вредновање и документовање запажања о образовним постигнућима ученика кроз формативно оцењивање

• разумевање улога, проблема и начина праћења формативног оцењивања у настави • оспособљавање за организовање и реализацију формативног праћења оцењивања у настави • унапређивање знања учесника/ца о начину прикупљања и коришћења информација о квалитету учења уз помоћ дигиталне свеске

• да наставници успостављају везу између исхода, циљева и формативног оцењивања; • да наставници разумеју значај формативног оцењивања, • да умеју да примењују формативно оцењивање и да у свом раду користе дигиталну свеску.

  • 1. дан
    • Историја формативног оцењивања
    • Начела формативног оцењивања
    • Методичка и техничка припрема за формативно оцењивање
    • Значај вођења квалитетне педагошке документације, дигитална свеска наставника

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 динара у коју су укључени потросни и радни материјал на семинару, путни трошкови водитеља, хонорари за водитеље и по потреби преноћиште, слање предрачуна, рачуна, израда сертификата и слање сертификата на адресу установе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "14.октобар", Драгинац бб, Драгинац Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 27 3.56

Укупно учесника: 27 | Просечна оцена: 3.56