Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Каталошки број програма: 573  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд, drustvo@pedagog.rs, 0112687749

Сашка Стевановић, saskamil2@gmail.com, 0668013246, 0668013246

Маја Врачар, доктор педагошких наука, Зуботехничка школа, Београд; Драгана Петровић Косановић, Дипломирани биолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Милан Јоксимовић, , ; Александар Степановић, Професор физике и хемије, ОШ „Бранко Радичевић“ – Бољевци; Владимир Степановић, , ОШ „Вожд Карађорђе“, Јаково

Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду; Маја Врачар, доктор педагошких наука, Зуботехничка школа, Београд; Гордана Миловановић, Дипломирани педагог, Економска школа ,,Ваљево”; Наташа Веселиновић, Дипломирани педагог, „Техноарт Београд“ ; Бисерка Светозаревић, Професор педагогије, /; Драгана Петровић Косановић, Дипломирани биолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Милан Јоксимовић, , ; Бранка Јемуовић, , ; Зорица Шћекић, Струковни зубни техничар - протетичар, Зуботехничка школа; Александар Степановић, Професор физике и хемије, ОШ „Бранко Радичевић“ – Бољевци; Владимир Степановић, , ОШ „Вожд Карађорђе“, Јаково; Весна Богићевић, Дипломирани педагог, ОШ "Браћа Вилотијевић"; Тијана Ђокић, Дипломирани педагог, ОШ „Доситеј Обрадовић“, Враново

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Развијање компетениција наставника за планирање, праћење, вредновање и документовање запажања о образовним постигнућима ученика кроз формативно оцењивање

• разумевање улога, проблема и начина праћења формативног оцењивања у настави • оспособљавање за организовање и реализацију формативног праћења оцењивања у настави • унапређивање знања учесника/ца о начину прикупљања и коришћења информација о квалитету учења уз помоћ дигиталне свеске

• да наставници успостављају везу између исхода, циљева и формативног оцењивања; • да наставници разумеју значај формативног оцењивања, • да умеју да примењују формативно оцењивање и да у свом раду користе дигиталну свеску.

  • 1. дан
    • Историја формативног оцењивања
    • Начела формативног оцењивања
    • Методичка и техничка припрема за формативно оцењивање
    • Значај вођења квалитетне педагошке документације, дигитална свеска наставника

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 динара у коју су укључени потросни и радни материјал на семинару, путни трошкови водитеља, хонорари за водитеље и по потреби преноћиште, слање предрачуна, рачуна, израда сертификата и слање сертификата на адресу установе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "14.октобар", Драгинац бб, Драгинац Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 27 3.56
2 Основна школа „Вожд Карађорђе“, Бољевачка 2, Јаково Александар Степановић, Владимир Степановић 30 3.95
3 Основна школа ,,Олга Милошевић”, Француска 4, Смедеревска Паланка Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 24 3.61
4 ОШ "Бранко Радићевић", Браће Кокар 5, Бољевци Александар Степановић, Владимир Степановић 30 4
5 ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница , ул. Српских просветитеља бр 7, Јелашница Бисерка Светозаревић, Весна Богићевић 22 4
6 Грађевинска техничка школа "БРАНКО ЖЕЖЕЉ", Хајдук Станкова број 2, Београд Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 23 3.65
7 Техничка школа „ЗМАЈ“, Омладинскиг бригада 25, Нови Београд Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 26 3.73
8 ОШ ,,Сава Шумановић” Добановачки пут 107, Београд, Земун Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 18 3.69
9 Економско-трговачка школа "Књаз Милош" Вука Караџића бр.1, Горњи Милановац Маја Врачар, Владимир Степановић 27 3.63
10 Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, Нови Београд Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 28 3.11
11 Пољопривредно-хемијска школа, Милоша Обреновића 90, Обреновац Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 29 3.94
12 Основна школа ,,Олга Милошевић”, Француска 4, Смедеревска Паланка Александар Степановић 15 3.99
13 ОШ ,,Зенељ Хајдини”, Село Рајинце бб, Прешево Бисерка Светозаревић, Весна Богићевић 21 3.89
14 ОШ ,,Зенељ Хајдини” Село Рајинце бб, Прешево Бисерка Светозаревић, Весна Богићевић 20 3.81
15 ОШ "Живојин Перић" Ваљевски пут бб, Стублине Гордана Миловановић, Милан Јоксимовић 29 3.46
16 ОШ ,,Јанко Катић", Kосмајска 153, Рогача Маја Врачар, Александар Степановић 17 3.97
17 Основна школа ,, Биса Симић",Централна 13, Велика Крсна Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 33 3.81
18 Основна школа ,,Милена Павловић Барили", Ромена Ролана, Београд Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 30 3.86
19 ОШ ,,Иван Милутиновић" Маршала Тита 101, Београд Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 30 3.5
20 Основна школа "Милица Милошевић",Улица учитељице Вуке бб, Јагњило Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 25 3.82
21 Техничка школа ,,Младеновац”, Вука Караџића 75, Младеновац Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 29 3.76
22 Техничка школа ГСП, Радослава Грујића 2, Београд Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 29 3.7
23 Медицинска школа ,,Београд”, Делиградска 31, Београд Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 28 3.49
24 ОШ "Радомир Лазић" Милије Батинића 1 Азања Владимир Степановић, Тијана Ђокић 30 3.8
25 ОШ ,,Момчило Живојиновић, Краља Александра Обреновића 25, Младеновац Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 29 3.96
26 ОШ ,,Момчило Живојиновић, Краља Александра Обреновића 25, Младеновац Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 30 3.73
27 Основна школа"Славко Родић", Младена Стојановића бр.21, Бачки Јарак Зорица Шћекић, Александар Степановић 29 3.6
28 ОШ „ Раде Драинац“,Ковиловска 1, Борча, Београд Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 26 3.91
29 Основна школа ,,Јован Јованович Змај" , Цара Лазара 2, Обреновац Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 27 3.96
30 Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, Београд Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 20 3.39
31 'Свети Сава'', Космајска 47, Младеновац Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 31 3.98
32 Основна школа ,,Кнез Сима Маркович, Светосавска 77, Барајево Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 28 3.75
33 Основна школа ,,Кнез Сима Маркович, Светосавска 77, Барајево Маја Врачар, Александар Степановић 30 3.9
34 Основна школа ,,Владимир Роловић", Омладинско шеталиште 10, Београд Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 29 3.81
35 Медицинска школа ,,Надежда Петровић", Наде Димић бр.4, Земун Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 30 3.3
36 Основна школа ,,Драгојло Дудуић", Булевар краља Александра 525 Милан Јоксимовић, Александар Степановић 30 3.94
37 Основна школа ,,Стеван Дукић", Дантеова 52, Београд Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 29 3.97
38 Основна школа ,,Илија Гарашанин", Булевар револуције 11, Гроцка, Београд Маја Врачар, Милан Јоксимовић 30 3.5
39 Основна школа ,,Стеван Сремац", Трг ослобођења 3, Београд Маја Врачар, Милан Јоксимовић 32 3.88
40 Основна школа ,,1300 каплара", Панчина 1, Београд Маја Врачар, Милан Јоксимовић 29 3.64
41 Гимназија Младеновац, Александра Обреновића 25, Београд Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 17 3.95
42 ОШ Милоје Закић, Топличка 14, Куршумлија Бисерка Светозаревић, Весна Богићевић 30 3.92
43 Основна школа ,,Михаило Пупин", Емилије Јакшић 31а, Београд Слађана Анђелковић, Наташа Веселиновић 30 3.93
44 Основна школа ,,Радојка Лакић", Др Александра Костића 1-7, Београд Наташа Веселиновић, Милан Јоксимовић 28 3.94
45 ОШ „Јелица Миловановић“ Кнеза Милоша 12, Сопот Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 24 3.99
46 Дванаеста београдста гимназија, Војводе Степе 82 Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 23 3.67
47 Економска школа Сопот, Кнеза Милоша 12, Сопот Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 23 3.43
48 ОШ „Цана Марјановић“, Бате Мирковића 23, Раља Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 34 3.41
49 ОШ „Доситеј Обрадовић“, Трг ослобођења 4, Бочар Маја Врачар, Гордана Миловановић 23 3.98
50 Основна школа „Олга Петров“, Падинска скела 9, Падинска скела (Београд) Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 26 3.91
51 ОШ „Васа Пелагић“, Милана Зечара 2, Београд Маја Врачар, Милан Јоксимовић 30 3.79
52 Машинска школа „Радоје Дакић“, Мишка Крањца 17, Београд Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 25 3.79
53 ОШ „Коста Абрашевић“, Тринаестог октобра 82, Београд Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 30 3.91
54 ОШ „Коста Абрашевић“, Тринаестог октобра 82, Београд Маја Врачар, Милан Јоксимовић 30 3.96
55 Економска школа Сопот, Кнеза Милоша 12, Сопот Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 21 3.73
56 Основна школа „Војвода Степа“, Војводе Степе 520, Београд Маја Врачар, Владимир Степановић 30 3.52
57 Дванаеста београдска гимназија, Војводе Степе 82, Београд Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 24 3.85
58 Техничка школа „Миленко Веркић Неша“, Школска 8а, Пећинци Зорица Шћекић, Тијана Ђокић 24 3.84
59 Основна школа „Бошко Буха“, Двадесетпрве дивизије 31, Београд Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 25 3.64
60 ОШ „Вук Караџић“, Трг Душка Трифуновића 7, Црвенка Маја Врачар, Гордана Миловановић 26 3.95
61 Угоститељско-туристичка школа Београд, Jуг Богданова 28, Београд Милан Јоксимовић, Александар Степановић 28 3.43
62 Економска школа „Нада Димић“, 22. октобра 18, Земун Маја Врачар, Милан Јоксимовић 25 3.19
63 Саобраћајно - техничка школа „12. фебруар“, Александра Медведева 22, Ниш Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 3.96
64 Економска Школа Ниш, Мајаковског 2, Ниш Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 3.99
65 Пољопривредно хемијска школа Обреновац, Милоша Обреновића 90, Обреновац Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 23 3.82
66 ОШ „Краљица Марија“, Михаја Еминескуа 65, Овча Маја Врачар, Милан Јоксимовић 25 3.93
67 Основна школа „Соња Маринковић“, Аласка 17, Београд (Земун) Слађана Анђелковић, Наташа Веселиновић 30 3.9
68 Основна школа „Старина Новак“, Кнеза Данила 33-37, Београд Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 24 3.76
69 Основна школа „Филип Вишњић“, Салвадора Аљендеа 17, Београд (Палилула) Драгана Петровић Косановић, Милан Јоксимовић 29 3.69
70 Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Војислава Нановића 2, Београд (Вождовац) Маја Врачар, Милан Јоксимовић 30 3.19
71 Средња школа „Дољевац“, Др Михајла Тимотијевића 3, Дољевац Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 27 3.98
72 Трговинска школа Ниш, Шумадијска 1а, Ниш (Медијана) Бисерка Светозаревић 17 3.94
73 Основна школа „Милан Ракић“, Димитрија Туцовића 50, Медошевац, Ниш (Црвени Крст) Бисерка Светозаревић 15 4
74 ОШ „Војвода Мишић“, Др Милутина Ивковића 4, Београд (Савски венац) Гордана Миловановић, Зорица Шћекић 24 3.91
75 Средња школа „Прокоповић“, 9. бригаде 6, Ниш (Медијана) Бисерка Светозаревић 20 3.97
76 ОШ „Зага Маливук“, Грге Андријановића 18, Београд (Крњача) Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 30 3.82
77 Уметничка школа Ниш, Првомајска 6, Ниш (Медијана) Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 28 3.99
78 Уметничка школа Ниш, Првомајска 6, Ниш (Медијана) Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 29 3.94
79 Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Стопања бб, Стопања Слађана Анђелковић, Весна Богићевић 22 3.94
80 Основна школа „Васа Пелагић“, Милана Зечара 2, Београд Маја Врачар, Милан Јоксимовић 24 3.96
81 Техничка школа Обреновац, Краља Петра I 12, Обреновац Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 32 3.48
82 Основна школа „Коста Ђукић”, Краља Петра Првог 339, Београд (Младеновац) Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 27 3.46
83 Десета гимназија „Михајло Пупин“, Антифашистичке борбе 1а, Београд (Нови Београд) Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 24 3.61
84 Основна школа „Јован Стерија Поповић”, Војвођанска 61, Београд (Нови Београд) Милан Јоксимовић, Александар Степановић 31 3.79
85 Девета београдска гимназија „Михаило Петровић Алас“, Гоце Делчева 41, Београд Милан Јоксимовић, Александар Степановић 34 3.32
86 ОШ „Момчило Живојиновић“, Краља Александра Обреновића 25, Младеновац Маја Врачар, Милан Јоксимовић 32 3.69
87 Основна школа „Хајдук Вељко”, Маршала Тита 11, Корбово Гордана Миловановић 30 3.79
88 Техничка школа „Милета Николић”, Јосифа Панчића 3, Аранђеловац Маја Врачар, Гордана Миловановић 30 3.9
89 Основна школа „Јован Цвијић“, Првомајска 1, Костолац Зорица Шћекић, Тијана Ђокић 30 3.75
90 „Политехника“-школа за нове технологије, Аутопут 18, Београд (Земун) Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 27 3.63
91 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 26 3.95
92 Трећа београдска гимназија, Његошева 15, Београд Милан Јоксимовић, Бранка Јемуовић 26 3.62
93 Гимназија „Борислав Петров - Браца”, Михаила Пупина 1, Вршац Милан Јоксимовић, Владимир Степановић 37 3.42
94 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 22 4
95 Основна школа „Свети Сава”, 29. новембра 15, Београд (Врчин) Маја Врачар, Милан Јоксимовић 30 3.88

Укупно учесника: 2550 | Просечна оцена: 3.76