ОСЕЋАТИ СЕ ДОБРО У СВОЈОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОЈ УЛОЗИ – СНАГЕ И РЕСУРСИ ЗА ВЕЋЕ ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ

Каталошки број програма: 130  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Лада Маринковић, доктор психолошких наука, ВССОВ, Нови Сад; Ђурђа Гријак, доктор психолошких наука, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин;

Лада Маринковић, доктор психолошких наука, ВССОВ, Нови Сад; Ђурђа Гријак, доктор психолошких наука, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење менталног здравља васпитача и наставника кроз развој вештина за превенцију сагоревања на послу и стратегија управљања каријером. Развој компетенција из области комуникације, емоционалне регулације и социјалних вештина.

1.утврђивање проблема који представљају могуће узроке незадовољства и сагоревања на послу; 2.откривање индивидуалних снага и ресурса за превладавање стресних ситуација у контексту обављања посла; 3. упознавање са алатима који помажу у решавању проблема. 4. откривање и коришћење ресурса за самопомоћ (интервизијске групе, тимски рад и др.) 5. развијање креативног приступа у планирању и бризи о сопственој каријери.6.Повећање емоционалне контроле над изворима стреса.7. Проширивање знања о стратегијама превладавања стреса.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данБЛОК 1: Професионални развој и задовољство посломпаузаБЛОК 2: ИЗВОРИ ЗАДОВОЉСТВА И НЕЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ а) препознавање; б) проценапаузаБЛОК 2: б) процена извора задовољства и незадовољствапаузаБЛОК 3: СНАГЕ, АЛАТИ, ВЕШТИНЕ први деопаузаБЛОК 3: СНАГЕ, АЛАТИ, ВЕШТИНЕ, други деопаузаБЛОК 4: СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА, први деопаузаБЛОК 4: СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА , други део- значај повратне информацијепаузаБЛОК 5: ЕВАЛУАЦИЈА

15

дана: 1
бодова: 8

Цена за групу од 15 учесника је 60.000 дин. По учеснику 4.000дин. (обухвата: радни материјал, освежење у паузама, материјал за евалуацију на семинару и након семинара, сертификати за уеснике). Додатно путни трошкови за реализаторе ( у зависности од места извођења програма-цена безина по километражи).