ПОСЕБНИ СПОРТИЋ – за школу и вртић

Каталошки број програма: 172  

Не

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ, Горричка бб, Смедерево, vaspitacisrbije@gmail.com, 0264611545, 0628883800, 0264611545

Слободанка Радосављевић, vaspitacisrbije@gmail.com, 0264611545, 0628883800, 0264611545

Бојан Јоргић, доктор наука физичко васпитање и спорт , Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш; Марко Александровић, доктор наука кинезиологије, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш; Небојша Цветковић, доктор наука у спорту, Предшколска установа "Дечји осмех", Београд;

Бојан Јоргић, доктор наука физичко васпитање и спорт , Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш; Марко Александровић, доктор наука кинезиологије, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш; Небојша Цветковић, доктор наука у спорту, Предшколска установа "Дечји осмех", Београд; Јована Цветковић, Мастер, Предшколска установа "Дечји осмех", Београд;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за уже стручну област

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Овладавање теоретским сазнањима и практичним вештинама о адаптивном физичком вежбању и његовом спровођењу у пракси.

• Стицање нових теоријских и практичних знања примењивих у пракси о организацији часа/активности физичког вежбања за децу са аутизмом и другим облицима сметњи у развоју и инвалидитетом • Развијање позитивних социјалних односа, кроз инклузивни приступ, од најранијег добног узраста кроз организационе облике физичког вежбања • Стицање знања о могућностима спортских активности деце са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихова примена у пракси

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Историјски развој спорта особа са инвалидитетомПауза: 2. Адаптивно физичко вежбање и инклузија у физичким активностима 3. Карактеристике деце са аутизмом Пауза4. Аутизам и физичко вежбање 5. Практични приказ часа физичког вежбања за децу са аутизмомПауза6. Процена и праћење дечје моторике и постуралног статуса; План активности за развој морике 7. Креативне вежбаонице Пауза8. Савремени системи и методе за развој моторике на отвореном простору

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2.500,00 рсд: Спецификација: • Штампани материјали  Табела процене моторике  Обука учесника  Приказ и реализација непосредних активности  Радионице за учеснике  Сертификати о похађању програма за учеснике  Организација семинара  Путни трошкови

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ"Дуга", Аранђеловац, Вртић"Дуга", ул: Војводе путника бр.9 Бојан Јоргић, Марко Александровић, Небојша Цветковић, Јована Цветковић 30 3.99
2 ОШ"Стефан Немања", ул: Косовке девојке бб, Ниш Бојан Јоргић, Марко Александровић, Небојша Цветковић, Јована Цветковић 30 4

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 4