Методе за побољшање разумевања и практичне примене градива

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 600  

Да

Универзитет Метрополитан - ФЕФА, Булевар Зорана Ђинђића 44, info@fefa.edu.rs, 0694777605

Милош Ерић, meric@fefa.edu.rs, 063272417, 063272417

Александар Вучковић, Доктор наука - организационе науке, ФЕФА факултет

Александар Вучковић, Доктор наука - организационе науке, ФЕФА факултет; Марија Џунић, Доктор наука о менаџменту, ФЕФА факултет

општа питања наставе

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стицање знања и вештина наставника за успешну примену метода које треба да допринесу развоју вештина ученика, као што су анализа, критичко мишљење и креативно размишљање, као и додатном унапређењу њихове способности практичне примене стечених знања.

1) Подизање свести наставника о неопходности повезивања теоријског градива са способношћу ученика да решавају практичне проблеме из дате области; 2) Овладавање наставника успешном применом методе студије случаја у настави; 3) Унапређење вештина наставника за интерактивни и менторски рад са ученицима на пољу истраживачког рада; 4) Развој вештина наставника у домену управљања пројектима како би пружили адекватну менторску подршку у планирању, реализацији и евалуацији ученичких пројеката; 5) Упознавање наставника са начином коришћења базе већ припремљених наставних материјала у домену методе студије случаја, истраживачких задатака и ученичких пројеката. Базу су креирали студенти ФЕФА факултета, под менторством доц др. Александра Вучковића.

1) Стечене вештине коришћења методе студије случаја у настави; 2) Стечене или унапређене вештине менторства над истраживачким радом ученика; 3) Стечене или унапређене вештине менторства над ученичким пројектима; 4) Стечене или унапређене вештине интерактивног рада са ученицима на решавању практичних изазова из одређене наставне области.

 • 1. недеља
  • Увод у методологију студије случаја
  • Групни рад учесника и реализатора на решавању конкретне студије случаја
  • Приказ и анализа студија случаја намењених настави на различитим предметима у средњим школама
  • Вежба - самостални рад наставника на осмишљавању плана примене методе студије случаја на настави
 • 2. недеља
  • Принципи примене истраживачког рада у настави
  • Приказ и анализа примера истраживачких задатака у оквиру различитих предмета у средњим школама
  • Вежба – самостални рад наставника на осмишљавању плана примене истраживачког задатка у настави
  • Концепт управљања ученичким пројектима
  • Приказ и анализа примера ученичких пројеката
  • Вежба – самостални рад наставника на осмишљавању плана реализације ученичког пројекта

45

недеља: 2
бодова: 16

Основна цена је 2.990,00 РСД по учеснику. За 2 до 9 учесника из исте институције – 1.990,00 РСД по учеснику. За 10 до 19 учесника из исте институције – 1490,00 РСД по учеснику. За 20 и више учесника из исте институције - 990 РСД по учеснику. У цену су укључени трошкови спровођења обуке, сви наставни материјали који се достављају у електронској форми, као и подршка учесницима након завршене обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Александар Вучковић, Марија Џунић 3 3.91
2 Александар Вучковић, Марија Џунић 122 3.85

Укупно учесника: 125 | Просечна оцена: 3.88