Електронски тестови

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 293  

Да

Средња техничка школа, Трг Цара Лазара 4. Сомбор, so.skolasts@neobee.net, 025421067, , 025421028

Имре Герштмајер, gimre@mts.rs, 025432240, 063522468,

Имре Герштмајер, Средња техничка школа Сомбор

Имре Герштмајер, Средња техничка школа Сомбор; Чаба Диоши, ОШ „Братство јединство” Сомбор

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Обучити полазнике за креирање електронских тестова за своје предмете, које ће моћи конкретно применити у наставном процесу, као и размењивати постојећа питања и тестове са колегама који предају исте предмете.

Стицање знања и усвајање нових информација о технологијама за израду електронских тестова. Развијање способности креирања питања у електронској форми, коришћењем различитих типова питања и програмских алата. Постићи да учесници семинара израде конкретне тестове, које ће дати својим ученицима, а да повратним информацијама поделе своја искуства са осталим полазницима и реализаторима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи

1. недеља Програми за израду електронских тестова 2. недеља Hot Potatoes 1 део 3. недеља Hot Potatoes 2 део Постављање питања и тестова на веб страницу 4. недеља Moodle тестови 5. недеља Moodle и Hot Potatoes Завршни сусрет

60

недеља: 5
бодова: 36

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Имре Герштмајер 7 4

Укупно учесника: 7 | Просечна оцена: 4