Интердисциплинарно планирање - свестрано знање

Каталошки број програма: 555  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Горанка Марковић, Професор разредне наставе, ОШ "Живан Маричић'' Жича; Славица Павловић, Професор разредне наставе, ОШ ,,IV краљевачки батаљон“ Краљево

Александра Јованкин Алексић, дипломирани педагог, Пољопривредно-хемијскашкола ,,ДрЂорђеРадић,, Краље; Горанка Марковић, Професор разредне наставе, ОШ "Живан Маричић'' Жича; Славица Павловић, Професор разредне наставе, ОШ ,,IV краљевачки батаљон“ Краљево

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставника да успешно приступе интердисциплинарном планирању наставних садржаја кроз корелацију унутар предмета и са осталим предметима разредне и предметне наставе.

Оснажити наставнике за самостално тематско планирање наст. садржаја Подстицати наставнике на међупредметно повезивање и развијање тимског рада Мотивисати наставнике за константно интердисциплинарно планирање Упутити наставнике у продуктивне начине реализације рада који олакшавају период транзиције путем смислених активности које произилазе из интердисциплинарног планирања, укључујући вршњачко учење ученика различитог узраста, радионице са родитељима и сарадничке часове са предметним наставницима Практично усмерити наставнике на начине како да да при интердисциплинарном планирању бирају приоритетне садржаје који су усмерени на усвајање ученичког знања примењивог у свакодневном животу, уз поштовање и уважавање интересовања ученика

Наставници ће бити у прилици да постигну напредак у тематском планирању Успостављаће адекватну корелацију, што утиче на подизање и унапређивање квалитета наставног процеса и укључити колеге у заједничко планирање наст. садржаја Мотивисаће колеге и подстицати их на овакав вид планирања убудуће. Допринеће бољем упознавању индивидуалних карактеристика ученика и предметних наставника, а самим тим и лакшем преласку са разредне на предметну наставу и учиниће наставу транспарентном, укључивањем родитеља у поједине сегменте реализације школских активности Наставници ће бити оспособљени да јасним изабором садржаја који произилазе из тематског планирања усмере ученике ка стицању знања, умења и вештина које су им примењиве у свакодневном животу

 • 1. дан
  • Увод у обуку (циљеви, исходи и програм обуке); Осврт на законски оквир
  • Особености интердисциплинарног и тематског планирања – методички осврт
  • Повезаност наставних садржаја-од разредне ка предметној настави
  • Пауза
  • Усаглашавање оперативних планова и међупредметно повезивање са предметном и разредном наставом
  • Примена интердисциплинарног планирања у пракси
  • Пауза
  • Радионица: Креирајмо заједно занимљиве теме путем интердисциплинарног планирања
  • Пауза
  • Закључна разматрања:„Шта смо научили и како ћемо применити“
  • Евалуација и домаћи задатак

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.400 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.