Чему још филозофија?

Каталошки број програма: 298  

Не

Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду, Краљице Наталије бр.45, jelena.ceriman@instifdt.bg.ac.rs, 0112646242

Јелена Ћериман, jelena.ceriman@instifdt.bg.ac.rs, 0112646242, 0642108914

Зоран Димић, Доктор наука филозофије, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу; Олга Николић, Мастер филозоф, Институт за филозофију и друштвену теорију; Иван Нишавић, Доктор наука филозофије, Институт за филозофију и друштвену теорију; Предраг Крстић, Доктор наука филозофије, Институт за филозофију и друштвену теорију; Игор Цвејић, Доктор наука филозофије, Институт за филозофију и друштвену теорију

Милош Јеремић, , Пожаревачка гимназија; Марија Петровић, Мастер филозоф, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Инсти; Александар Миланковић, Мастер професор предметне наставе, Електро-техничка школа „Никола Тесла“ ; Зоран Димић, Доктор наука филозофије, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу; Милан Јовановић, доктор наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу; Иван Николић, Доктор наука филозофије, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу; Милица Секуловић, Мастер педагог, Институт за педагогију и андрагогију; Олга Николић, Мастер филозоф, Институт за филозофију и друштвену теорију; Иван Нишавић, Доктор наука филозофије, Институт за филозофију и друштвену теорију; Предраг Крстић, Доктор наука филозофије, Институт за филозофију и друштвену теорију; Игор Цвејић, Доктор наука филозофије, Институт за филозофију и друштвену теорију; Тамара Плећаш, Доктор наука филозофије, Институт за филозофију, Филозофски факултет

друштвене науке

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Циљ семинара је упознавање наставника са значајем наставе филозофије као и различитим могућим предагошким приступима настави овог предмета како би унапредили свој даљи наставни рад.

Програм семинара подељен је у три тематске целине: - Упознавање учесника са различитим моделима и значајем пласмана филозофских садржаја у образовном систему које им обезбеђује боље упућивање ученика у значај предмета (имајући у виду посебно подређени положај хуманистике у савременом друштву); - Упознавање учесника са различитим моделима пласмана филозофских садржаја прилагођеним узрасту и потребама ученика (нпр. филозофија за децу, филозофија у стручним школама итд.); - Упознавање учесника са различитим дидактичким методама у извођењу наставе филозофије. Све три тематске целине кроз специфичне циљеве треба да обезбеде компетенције наставника да се прилагоди и изабере најпогодније методе у раду са ученицима

Учесници семинара стичу компетенције: - да у различитим приликама примене различите методе наставе и избора филозофских садржаја, како би на најбољи начин одговорили потребама ученика. - да на савремен начин и у складу са контекстом преносе филозофске садржаје у образовању; - да у зависности од потреба и узраста ученика прилагоде избор и начин предавања наставног садржаја; - да примене различите дидактичке методе у извођењу наставе. Уз то, учесници ће бити рефлексивнији према сопственој пракси и мотивисанији да увиђају предности различитих дидактичких приступа настави филозофије у различитим контекстима и да, на бољи начин препознају потребе ученика у образовном процесу, настојећиа да повежу образовне садржаје са искуством ученика.

 • 1. дан
  • Да ли уопште филозофија?
  • Пауза
  • Коме треба каква филозoфија?
  • Пауза за ручак
  • Како предавати филозофију?
  • Пауза (дискусија - ако буде било потребе)

30

дана: 1
бодова: 8

2000 РСД по учеснику Спецификација: - Хонорари за реализаторе обуке: 2000 – 6000 РСД по особи, у зависности од улоге и броја пријављених учесника (за послове уговарања обуке, припреме и реализације семинара, издавања уверења, обраде података, слања извештаја, комуникације ради евалуације програма са учесницима, пружања подршке учесницима након семинара за унапређивање рада). - Путни трошкови. - Трошкови материјала

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Институт за филозофију и друштвену теорију, Краљице Наталије 45, IV спрат, Београд Милош Јеремић, Предраг Крстић 15 3.95
2 Институт за филозофију и друштвену теорију, Краљице Наталије 45, IV спрат, Београд Милош Јеремић, Предраг Крстић 13 3.57

Укупно учесника: 28 | Просечна оцена: 3.76