Инклузија у пракси

Каталошки број програма: 200  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Наташа Николић Гајић, мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I„ Пожаревац; Невена Перић, спец. обр. технологије, МА обр. политика, ОШ „Димитрије Давидовић„ Смедерево

Наташа Николић Гајић, мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I„ Пожаревац; Весна Покимица, професор техничког образовања, ОШ „Краљ Александар I„ Пожаревац

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање компетенција полазника за спровођење инклузивног образовања, препознавање деце којој је потребна додатна подршка и израда плана подршке.

- Сензибилисање полазника за инклузивно образовање. - Подстицање полазника на примену знања о диференцијацији и индивидуализацији у процесу поучавања. - Сензибилисање полазника за препознавање и идентификовање специфичности код деце. - Оспособљавање полазника за израду индивидуалних образовних планова. - Избор метода рада сходно потребама и могућностима деце, ослањајући се на индивидуализовани приступ. - Подстицање полазника на формирање вршњачке мреже за подршку ученицима којима је потребна. - Оснаживање полазника за квалитетно праћење напредовања ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање одраслих
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Увод 2. Препознај специфичност код детета 3. Процедуре за додатну подршку детету 4. План подршке детету 5. Праћење напредовања ученика 6. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Смедерево Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 26 3.97
2 ОШ "Десанка Максимовић", Шесте личке дивизије 32, Пожаревац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.96
3 ОШ "Димитрије Давидовић" Анте Протића 3, Смедерево Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.96
4 ОШ "Доситеј Обрадовић" Јована Шербановића 10, Пожаревац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 4
5 ОШ "Жарко Зрењанин", Булевар Деспота Стефана 8, Нови Сад Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.98
6 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 145, Рибаре Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 26 4
7 ОШ "Др Јован Цвијић" Јована Цвијића 9, Смедерево Наташа Николић Гајић 21 4
8 ОШ "Др Јован Цвијић" 7. јула 10, Зрењанин Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.95
9 ОШ "Доситеј Обрадовић", Војислава Илића 5, Крушевац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.93
10 ОШ "Николај Велимировић" Владе Јовановића 52, Шабац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.89

Укупно учесника: 283 | Просечна оцена: 3.96