Знањем против злоупотребе дрога

Каталошки број програма: 62  

Не

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП, Боривоја Стевановића 15, drustvo.obrazovanje@gmail.com, 0642828257

Иван Наумовски, ivan.naumovski@iep.rs, 0642828257, 0642828257

Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Милан Пекић, , Канцеларија за борбу против дрога Владе РС ; Богољуб Лазаревић, , Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Милан Пекић, , Канцеларија за борбу против дрога Владе РС ; Богољуб Лазаревић, , Министарство просвете, науке и технолошког развоја

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Подизање свести и унапређивање знања запослених у установама образовно-васпитног система о злоупотребама дрога, последицама и јачање њихових капацитета за превентивни рад са ученицима

- Унапређивање знања запослених о најчешће коришћеним дрогама, врстама дрога и њиховим карактеристикама - Информисање о ситуацији у Србији и њеној позицији на глобалном нивоу - Унапређивање знања о крарактеристикама понашања особа која користе различите дроге - Оспособљавање запослених да препознају ученика под дејством дрога; пружање одговарајуће помоћ ученику које је под дејством дрога и правилно поступање. - Разбијање предрасуда о важним темама у овој области:како се улази у свет зависности и друга. - Оспособљавање запослених за одговарајуће планирање и спровођење превентивних активности у установи против злоупотребе дрога.

-Учесници су информисани о ситуацији у Србији у вези са злоупотр. дрога и разумеју важност знања у овој области за квалитену превенцију и поступање -Унапређена су кључна знања о дрогама,врстама,карактер,предрасудама -Знају карактеристике понашања особа које користе различите дроге -Могу да препознају ученика под дејством дрога -Знају да пруже одговарајућу помоћ ученику који је под дејством дрога -Учесници немају предрасуде о важним темама у овој области:како се улази у свет зависности и дрoга. -Знају да планирају на одговарајући начин превент. Активн. у вези са заштитом ученика од злоупотребе дрога. -Планови и програми заштите од злоупотребе дрога су саставни део школских докумената(напр.Год.пл.рада установе, Уч.парламента итд

  • 1. дан
    • Компјутер/лаптоп, пројектор, платно/табла, флип чарт
    • 2.Ризици и препознавање различитих симптома које изазивају дроге код корисника
    • 3.Дилеме, страхови, заблуде и поступања у ситуацијама злоупотребе дрога
    • 4. Израда планова активности за превентивни рад у установи

30

дана: 1
бодова: 8

4000 РСД по учеснику. У цену је укључено надокнада за реализаторе обуке, припрема материјала и радни материјал за учеснике и путни трошкови реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Чачак Биљана Лајовић, Милан Пекић 30 3.95
2 Чачак Биљана Лајовић, Милан Пекић 14 3.94
3 Саобраћајно-техничка школа Земун Биљана Лајовић, Милан Пекић, Богољуб Лазаревић 22 3.77

Укупно учесника: 66 | Просечна оцена: 3.89