Реализација новог Наставног програма биологије у основној школи

Каталошки број програма: 814  

Не

Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад, biologija@dbe.uns.ac.rs, 0214852600, 0214852699,

Томка Миљановић, tomka.miljanovic@dbe.uns.ac.rs, 0214852684, 0641610201,

Томка Миљановић, доктор наука, Природно математички факултет у Новом Саду; Вера Жупанец, доктор наука, Природно математички факултет у Новом Саду; Тијана Прибићевић, доктор наука, Природно-математички факултет у Новом Саду;

Томка Миљановић, доктор наука, Природно математички факултет у Новом Саду; Вера Жупанец, доктор наука, Природно математички факултет у Новом Саду; Тијана Прибићевић, доктор наука, Природно-математички факултет у Новом Саду; Вујадин Здравковић, Мастер професор биологије, Природно-математички факултет у Новом Саду;

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање методичких компетенција наставника биологије за ефикасну реализацију новог Наставног програма биологије у основној школи, њиховa едукацијa за успешну организацију, реализацију и евалуацију наставе биологије и остваривање циљева и исхода

Акценат наставе биологије према новом спиралном моделу Наставног програму је на разумевању концепата разноврсности живог света и његовог значаја за природу и човека, значаја процеса који карактеришу живот и односа који се успостављају у природи. Отуда реализација овог семинара има следеће специфичне циљеве: Обука наставника биологије за операционализацију исхода наставе биологије на примерима конкретних наставних садржаја. Обука наставника биологије за дидактичко обликовање наставних материјала који треба да омогуће самостално стицање знања ученика. Подстицање наставника да користе иновативне моделе наставе у реализацији новог програма биологије у основној школи (проблемску наставу, интегративну наставу, наставу уз подршку рачунара)

наставник предметне наставе – основна школа

1. данАнализа Наставних програма биологије за основну школу у Републици Србији и земљама европске унијеСпирални модел наставних програма биологије у основној школиПаузаРеализација спиралног модела Наставног програма билогије применом иновативних модела наставеПауза за ручакМетодичко обликовање часа и дидактичких материјала за обраду биолошких садржаја иновативним моделимаПаузаЗавршна реч реализатора семинара и евалуација семинара

25

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 4.000,00 динара и она укључује: мултимедијални CD са презентацијама теоријских предавања, дидактичкум материјалима који ће се користити на семинару у практичном делу приказа реализације часова биологије иновативним моделима наставе, освежење и ручак за полазнике семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, Крушевац Томка Миљановић, Вера Жупанец, Тијана Прибићевић 18 3.9
2 Основна школа "Владика Николај Велимировић", Сувоборска 48, Ваљево Томка Миљановић, Вера Жупанец, Тијана Прибићевић 22 3.98
3 Основна школа "Ослободиоци Београда", Прерадовићева 2, Београд Томка Миљановић, Вујадин Здравковић 15 3.81
4 Основна школа "Ослободиоци Београда", Прерадовићева 2, Београд Вера Жупанец, Тијана Прибићевић 21 3.94
5 Департман за биологију и екологију, ПМФ, Универзитет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2, Нови Сад Томка Миљановић, Вујадин Здравковић 19 3.9
6 Департман за биологију и екологију, ПМФ, Универзитет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2, Нови Сад Вера Жупанец, Тијана Прибићевић 20 3.82
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Смедерево, Горанска бб, Смедерево Томка Миљановић, Вера Жупанец 14 4
8 Основна школа "Рашка", Омладински центар 3, Рашка Томка Миљановић, Вера Жупанец 9 3.98

Укупно учесника: 138 | Просечна оцена: 3.92