УЧИМО ДА НАУЧИМО

Каталошки број програма: 771  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Марко Груичић, Професор француског језика и књижевности, Средња школа у Кладову; Катарина Лукић, Мастер педагог, ОШ „Владислав Петковић Дис“

Дејан Милетић, Специјалиста струковни васпитач, Предшколска установа ''Полетарац'', Сврљиг; Марко Груичић, Професор француског језика и књижевности, Средња школа у Кладову; Катарина Лукић, Мастер педагог, ОШ „Владислав Петковић Дис“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање знања и вештина полазника за пружање додатне подршке деци у учењу уз подстицање мотивације, применом савремених метода и техника рада.

-Стицање и проширивање знања полазника о значају мотивације код ученика у процесу стицања знања. -Указивање на значај улоге васпитача/наставника у мотивисању деце/ученика за учење. -Подстицање наставника на коришћење различитих видова наставе ради мотивисања деце/ученика за рад и учење. -Развијање знања и вештина полазника за коришћење различитих метода и техника рада неопходних за креирање подстицајне климе за учење, напредовање и мотивисање деце/ученика.

По завршетку обуке очекује се да ће полазници бити оспособљени да користе различите методе мотивисања деце/ученика у раду и наставном процесу. Очекује се да ће полазници унапредити своје дидактичко - методичко знање које ће им помоћи да се додатно и са намером мотивишу деца/ученици за учење, ради постизања бољих резултата и функционалнијег знања. Полазници ће бити оспособљени да подстичу различите видове мотивације деце и ученика у образовно-васпитном процесу, организујући наставу у складу са њиховим развојним потребама. Полазници ће бити у стању да препознају различите стилове учења код деце/ученика и сугеришу најоптималније технике учења који одговарају њиховим капацитетима и интересовањима.

 • 1. дан
  • (1) Савремени васпитач/наставник у савременом наставном процесу
  • Пауза
  • (2) Стилови и технике учења код деце/ ученика
  • Пауза
  • (3) Улога васпитача/наставника у мотивисању деце/ученика за учење
  • Пауза
  • (4) Једноставне идеје у осмишљавању планова мотивишуће активности и наставе

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 45.000 динара, односно 1.500 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари реализатора, путни трошкови, скрипте за учеснике семинара, трошкови координисања (телефонски рачуни, промоција семинара заинтересованим групама учесника, коришћење додатне хардверске опреме).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа, Кладово Марко Груичић, Катарина Лукић 30 3.98
2 ОШ "Алекса Шантић", Вајска Марко Груичић, Катарина Лукић 29 3.67
3 Средња школа, Кладово Марко Груичић, Катарина Лукић 30 3.95
4 ОШ "Милисав Николић", Божевац Марко Груичић, Катарина Лукић 30 4

Укупно учесника: 119 | Просечна оцена: 3.9