Ромски језик у историјском, наставном, књижевном и културолошком оквиру

Каталошки број програма: 337  

Не

Центар за едукацију Рома и етничких заједница (ЦЕРЕЗ), Балканска 35-39, 11000 Београд, ljuankoka@yahoo.com, 063436520, 0112688266

Љуан Коко, aleksandra.vranes@gmail.com, 0112688266, 063436520

Александра Вранеш, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Љуан Коко, дипломирани политиколог, ЦЕРЕЗ

Александар Милановић, доктор, Филолошки факлутет Универзитета у Београду; Бошко Сувајџић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Александра Вранеш, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Милица Иконић Нешић, мастер, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Љуан Коко, дипломирани политиколог, ЦЕРЕЗ; Драгољуб Ацковић, доктор наука, Универзитет за мир УН, Београд; Наташа Станковић Шошо, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду

изборни и факултативни предмети

наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Општи циљ програма је да полазник овлада знањима везаним за историју, и богату дијалектолошку мапу ромског језика, који током наставе у школи треба поставити на чврсте идентитетске књижевне и културолошке основе.

Специфични циљеви програма су стицање и проширивање знања о: - историјском развоју и дијалектолошком грањању ромског језика, - идентитетским одредницама које утичу на развој језика, - културолошким оквирима развијања ромског језика; - књижевном богатству које се ствара на ромском језику, - методичким приступима настави ромског језика, - креативним радионицама у настави ромског језика.

Полазник семинара ће стећи знања из области: - историје ромског језика (фазe у развоју ромског језика), - класификације варијаната ромског језика, категоризације дијалеката и дефинисања разлика и сличности међу њима; - методике наставе ромског језика и ромске културе, - културних домета ромског народа, сачуваних на ромском језику, - улоге библиотеке и потребе развијања сарадње наставника са школским библиотекаром, - употребе информационе технологије и гемификације у настави ромског језика. Полазник семинара ће развити компетенције за извођење наставе коришћењем интерактивно-комуникативног метода.

 • 1. дан
  • Порекло ромског језика и српско-ромске језичке везе
  • Историја ромског језика
  • Дијалекти ромског језика
  • Истoричари ромског језика и ромске књижевности
 • 2. дан
  • Народна књижевност у настави и фолклорна традиција код Рома
  • Ромска култура – традиција
  • Ромска култура – комуникација
  • Библиотеке као ослонац, извор и подстицај изучавања културе ромског народа
 • 3. дан
  • Методика наставе ромског језика са елементима националне културе
  • Информационе технологије и гемификација у настави ромског језика
  • Школска библиотека у функцији наставе предмета Ромски језик са елементима националне културе
  • Уџбеничка и лектирна дела у настави ромског језика и културе

30

дана: 3
бодова: 18

Цена по учеснику: 4000 рсд Спецификација цене: - настава, консултације, - обезбеђивање пратећег штампаног материјала, - освежење (кафа, сок, вода) и сендвич у паузи предавања.