Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима

Каталошки број програма: 105  

Не

Образовање плус, Београд, Трише Кацлеровића 28/19, obrazovanjeplus@gmail.com, 0644255370, 0648948872,

Весна Белчевић, obrazovanjeplus@gmail.com, 0644255370, 0638579935,

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ„Краљ Петар Први„; пок. Снежана Борисављевић, Професор енглеског језика; Валдорф педаг, ;

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ„Краљ Петар Први„; Драгана Милић, Дипломирани васпитач, Предшколска установа,,Савски венац„; Биљана Суботић, Професор разредне наставе, ОШ''Ђура Јакшић'', Београд; Марија Станојевић, Мастер психолог, ОЦД „Три мачке и две тачке„; Јелена Удовичић, Мастер учитељ, ОШ„Краљ Петар Први„;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Побољшање успеха и дисциплине деце у школама и предшколским установама кроз остваривање боље сарадње са родитељима; Подизање нивоа компетенција васпитача, наставника и стручних сарадника за рад са родитељима

Развијање сензибилитета за препознавање потреба родитеља код васпитача, наставника и стручних сарадника; Упознавање са основним проблемима родитеља деце различитих узраста;Упознавање са типовима васпитних стилова родитеља и улогом темперамената у комуникацији са родитељима; Оспособљавање васпитача, наставника и стручних сарадника да примењују технике комуникације којима остварују успешан однос са децом и одраслима; Унапређивање и обогаћивање различитих облика сарадње са родитељима у вртићима и школама;

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредуслови добре сарадње са родитељимаПаузаУлога темперамената у комуникацијиПаузаТемпераменти и комуникација родитељ–наставникПаузаТипови васпитних стилова у породици2. данПрирода конфликатаПаузаНајчешћи конфликти са родитељимаПаузаОблици сарадње са родитељимаПаузаОсврт на научено

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. Цена укључује радне материјале, потврде о учешћу, путне трошкове, хонорар реализатора семинара, порез и друге законске обавезе организације. У цену нису укључени трошкови смештаја и превоза реализатора (уколико се семинар организује ван Београда)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Наше дете" , Цара Душана 22, Врање Весна Радонић, Јелена Удовичић 30 3.99
2 ПУ"Бошко Буха", Душана Јерковића 17а, Инђија Весна Радонић, Биљана Суботић 29 3.99
3 ПУ"Лане", Мишићева 1, Алексинац Весна Радонић, Марија Станојевић 30 3.94
4 Хотел ББ, Лоле Рибара бб, Северна Митровица Биљана Суботић, Марија Станојевић 24 4
5 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд Весна Радонић, Биљана Суботић 25 3.95
6 ОШ "Бранко Радичевић", Бееоград, Јурија Гагарина 195 Весна Радонић, Јелена Удовичић 27 3.94
7 ОШ "Бранко Радичевић", Бееоград, Јурија Гагарина 195 Биљана Суботић, Марија Станојевић 23 3.99

Укупно учесника: 188 | Просечна оцена: 3.97