Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе

Каталошки број програма: 243  

Не

Ресурсни центар Знање, Симе Игуманова 18/67 Београд, rcznanje2000@gmail.com, 0117823372

Снежана Нишевић, snezanisevic@gmail.com, 0117823372, 0605609560

Снежана Нишевић, доктор наука, Основна школа "Бошко буха"

Снежана Нишевић, доктор наука, Основна школа "Бошко буха"; Снежана Николић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Оља Рашковић, дипломирани дефектолог, Основна школа "Бошко Буха"; Весна Ћировић, Дипломирани математичар, ОШ "Вељко Дугошевић"; Данијела Банићевић, дипломирани педагог, ОШ "Стеван Синђелић"Београд; Данијела Илић-Стошовић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Тереза Моличник, Дипломирани психолог , ОШ“Стеван Синђелић“

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Развој и примена модела диференциране наставе у школи

1. Усавршавање знања наставног особља о диференцијацији и индивидуализацији у процесу поучавања 2. Усавршавање наставног особља за детекцију и идентификацију индивидуалних карактеристика, способности и потенцијала ученика 3. Развијање вештина наставног особља за диференцирано планирање и програмирање наставе

Полазници вешто примењују диференцијацију и индивидуализацију у планирању и програмирању подучавања унутар наставних предмета узимајући у обзир различите индивидуалне карактеристике ученика у једном одељењу

 • 1. дан
  • Уводно излагање
  • Индивидуализована и диференцирана настава
  • Индивидуалне разлике ученика
  • Инклузивна учионица
 • 2. дан
  • Планирање и програмирање наставе
  • Евалуација обуке

30

дана: 2
бодова: 16

4.500,00 РСД укључује штампани материјал за учеснике обуке, радни материјал за рад на обуци, стручне и административно техничке трошкове едукације

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Марија Бурсаћ" Београд Снежана Нишевић, Оља Рашковић, Данијела Банићевић, Тереза Моличник 30 3.87

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.87