Настава у облаку

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 621  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Марија Ђокић, , Музичка школа “Исидор Бајић” Нови Сад; Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун

Марија Ђокић, , Музичка школа “Исидор Бајић” Нови Сад; Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за израду и коришћење савремених бесплатних веб сервиса као дидактичко-методичког материјала за ученике и комуникационог канала за родитеље и колеге.

Оспособљавање учесника за креирање заједничког места за организовање наставе са ученицима и сарадњу са колегама и родитељима. Оспособљавање учесника за израду додактичко-методичких ресурса за рад са ученицима. Оспособљавање стручних сарадника за комуникацију са наставницима, васпитачима, ученицима и родитељима, за дистрибуцију информација и обавештења. Оспособљавање учесника за креирање централне базе образовних ресурса у установи и између установа.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници обуке бити оспособљени за коришћење заједничких интернет ресурса за наставу, међусобну комуникацију и организацију. Очекује се да учесници буду оспособљени за креирање интернет алата за наставу, као и за креирање интернет ресурса којима ће се побољшати комуникација и сарадња међу самим наставницима, васпитачима, стручним сарадницима, као и комуникација и сарадња са родитељима и ученицима.

  • 1. недеља
    • Шта је облак – cloud сисем. Систем електронске поште.
  • 2. недеља
    • Заједничка настава – документи.
    • Завршни рад: заједничка настава – презентације

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марија Ђокић, Радмила Николић 1 4
2 Марија Ђокић, Радмила Николић 28 4
3 Марија Ђокић, Радмила Николић 1 4

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 4