Управљање професионалним стресом у функцији развоја вештина комуникације наставника и стручних сарадника

Каталошки број програма: 155  

Не

Центар за унапређивање и заштиту психичког здравља, Цвијићева 84 а, Београд, psihoforma@gmail.com, 062206758, ,

Milja Krivokuca, krivokucamilja@gmail.com, 062206758, 062206758,

Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, ОШ „22. октобар”, Београд; Миља Кривокућа, магистар психолошких наука, ОШ „Свети Сава”; Ивана Ставрић, дипломирани психолог, Кнауф Земун д.о.о.

Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, ОШ „22. октобар”, Београд; Миља Кривокућа, магистар психолошких наука, ОШ „Свети Сава”; Никола Петровић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду; Ивана Ставрић, дипломирани психолог, Кнауф Земун д.о.о.; Драгана Стаменковић, дипломирани психолог, ОШ „Данило Киш”

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање вештина комуникације наставника и стручних сарадника кроз ефикасно управљање стресом у школским ситуацијама.

• Унапређивање знања учесника о узроцима, симптомима, последицама стреса у школским ситуацијама и техникама управљања стресом • Оснаживање учесника за примену техника управљања стресом у школским ситуацијама • Унапређивање знања учесника о повезаности између вештина комуникације и управљања стресом на послу • Јачање вештина комуникације у школским ситуацијама

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводни део Појам, механизми настанка и последице стреса на послу Технике контроле стреса – упознавање Технике контроле стреса – увежбавање кроз симулацију ситуација Асертивна комуникација и управљање стресом у школи Дискусија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија и економска школа "Јован Јовановић Змај" Сомборска 18 Оџаци Ирена Мучибабић, Миља Кривокућа 30 3.85
2 Beograd, sedma beogradska gimnazija Ирена Мучибабић, Миља Кривокућа 30 3.78

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.82