Планирање у настави српског језика и књижевности

Каталошки број програма: 831  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Зона Мркаљ, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду;

Зона Мркаљ, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Александра Бјелић, мастер професор српске књиж. и језика, Учитељски факултет у Ужицу ; Наташа Кљајић, мастер филолошких наука, докторанд , ОШ „Бранко Радичевић”, Бољевци ‒ Прогар; Мина Ђурић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Истицање и разматрање сегмената који утичу на планирање у настави српског језика и књижевности.

Планирање у складу са Програмом рада школе и програмом предмета, са Oбразовним стандардима за све циклусе образовања, као и са исходима учења; у вези са коришћењем уџбеника и уџбеничке литературе. Корелација, индивидуализација и диференцирана настава – фактори планирања; планирање инклузије; самовредновање; тематско и хронолошко планирање; планирање додатне наставе; план наставне јединице; планирање слободних активности.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данПланирање у настави српског језика (корелација фактора и иновације)Примена планирања у настави на примеру умрежавања наставних јединица из српског језика и књижевностиПрипремање наставника за тумачење књижевног дела, уз уважавање стандарда и исхода учења Глобално и месечно планирање – функционални поступци

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Александра Бјелић, Наташа Кљајић 22 3.91
2 Житорађа, ОШ "Топлички хероји" Александра Бјелић, Наташа Кљајић 30 3.71

Укупно учесника: 52 | Просечна оцена: 3.81