Даровита деца и ученици у инклузивном образовању

Каталошки број програма: 234  

Не

Ресурсни центар Знање, Симе Игуманова 18/67 Београд, rcznanje2000@gmail.com, 0117823372

Снежана Нишевић, snezanisevic@gmail.com, 0117823372, 0605609560

Снежана Нишевић, доктор наука, Основна школа "Бошко буха"; Маринела Шћепановић, мастер, Друштво дефектолога Војводине

Снежана Нишевић, доктор наука, Основна школа "Бошко буха"; Снежана Николић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Весна Ћировић, Дипломирани математичар, ОШ "Вељко Дугошевић"; Маринела Шћепановић, мастер, Друштво дефектолога Војводине; Данијела Илић-Стошовић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Развој методологије раног откривања и ефикасног приступа надареној деци и ученицима у образовном систему.

Развијање вештина запослених у образовању за: • препознавање даровитости код деце/ученика; • идентификацију даровите деце/ученика у образовном контексту; • планирање и програмирање подршке даровитој деци/ученицима • сарадњу и партнерство са родитељима даровите деце/ученика.

Полазници препознају карактеристике даровитости код деце/ученика, бирају и примењују инструменате за идентификацију даровите деце/ученика, креирају план подршке према потребама конкретног детета. Познају и примењују ефикасне технике у изградњи партнерства са родитељима даровите деце/ученика.

 • 1. дан
  • Уводно излагање
  • Даровитост – опште одреднице
  • Рани развој и даровитост
  • Породица и даровитост
  • Методологија раног откривања даровитости
  • Подршка даровитој деци у инклузивном образовању у ртићу/школи
  • Подршка даровитој деци у инклузивном образовању у вртићу/школи
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

3.500,00 РСД укључује штампани материјал за учеснике обуке, радни материјал за рад на обуци, стручне и административно техничке трошкове едукације