Републички семинар о настави физике

Каталошки број програма: 815  

Не

Друштво физичара Србије, Цара Душана 13, Београд, dfs@dfs.rs, 0117158191, 0606755544, 0113282619

Саша Ивковић, isale@ff.bg.ac.rs, 0117158191, 0606755544,

Иван Дојчиновић, доктор наука, Универзитет у Београду – Физички факултет; Саша Ивковић, доктор наука – физичке науке, Физички факултет Универзитета у Београду; Андријана Жекић, доктор физичких наука, Физички факултет, Универзитет у Београду; Милан Ковачевић, доктор физичких наука, ПМФ Крагујевац; Наташа Стојановић, , Гимназија „Свети Сава;

Саша Ивковић, доктор наука – физичке науке, Физички факултет Универзитета у Београду; Андријана Жекић, доктор физичких наука, Физички факултет, Универзитет у Београду; Милан Ковачевић, доктор физичких наука, ПМФ Крагујевац; Маја Стојановић, доктор физичких наука, ПМФ Универзитета у Новом Саду; Стеван Јокић, Др физичких наука, Институт ВИНЧА; Мирјана Поповић Божић, доктор физичких наука, Институт за физику и Физички факултет, Београд; Душанка Обадовић, доктор физичких наука, Педагошки факултет у Сомбору; Јовица Милисављевић, , Математичка гимназија, Београд; Ненад Стевановић, доктор физичких наука, ПМФ Универзитета у Крагујевцу; Маринко Петковић, , ШОСО Милан Петровић; Mарија Бошњак Степановић, доктор методике наставе, Педагошки факултет у Сомбору; Виолета Петровић, доктор физичких наука, ПМФ Крагујевац; Југослав Ђорђевић, , ОШ Бубањски хероји, Ниш; Божидар Николић, доктор физичких наука, Физички факултет, Универзитет у Београду;

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање професионалних компетенција наставника физике. Преглед резултата актуелних истраживања у физици. Упознавање са истраживањима у области методике наставе физике.

Упознавање наставника са истраживањима у области методике наставе физике, као и са савременим техникама рада у настави у циљу концептуалног разумевања садржаја од стране ученика и обликовања њиховог функционалног знања. Овладавање реализацијом различитих типова експеримената (лабораторијски, демонстрациони) и техникама рада уз коришћење ИКТ алата као подршке савременој настави физике. Упознавање са начинима прилагођавања наставе физике за ученике којима је потребна додатна подршка (ИОП). Упознавање са примерима добре праксе у реализованој настави и популаризацији физике и природних наука.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данСавремена истраживања у области Настава физикеПаузаРад са ученицима са посебним потребама ПаузаШколски експеримент из физикеПаузаИз часописа и уџбеника у школски простор и паркове науке2. данИОП у настави физике – припрема за часПаузаРачунаром контролисана наставна средства у кабинету физикеПаузаКонцептуална настава физикеПаузаЕлектрична струја – демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе3. данУлога демонстрационих огледа у концептуалном учењу физикеПаузаПрактично интердисциплинарно подучавањеПаузаИзрада педагошког профила ученика и припреме за час са прилагођавањемПаузаИстраживачки метод у реализацији тема везаних за електричне особине материјала

30

дана: 3
бодова: 24

Цена по учеснику за 3 дана (24 сата) износи 7.000 дин., а за групу од 30 учесника износи 210.000 дин. У цену је укључено: накнада за Зборник предавања са републичког семинара из физике (150 страна), упутства за реализацију експерименталних вежби и демонстрационих огледа, фасцикле, бележнице, оловке, материјал за експерименте, освежавајући напици. Реализаторима семинара је предвиђена надокнада и покривање путних трошкова.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Кладово Андријана Жекић, Божидар Николић 14 3.85
2 Кладово Маја Стојановић, Југослав Ђорђевић 18 3.81
3 Кладово Саша Ивковић, Мирјана Поповић Божић 20 3.6
4 Кладово Милан Ковачевић, Душанка Обадовић 14 3.51
5 Кладово Стеван Јокић, Маринко Петковић 18 3.72
6 Кладово Ненад Стевановић, Mарија Бошњак Степановић 16 3.64
7 Кладово Јовица Милисављевић, Виолета Петровић 18 3.67
8 хотел Јуниор, Брзеће Саша Ивковић, Стеван Јокић 22 3.91
9 Брзеће Милан Ковачевић, Југослав Ђорђевић 26 3.85
10 Брзеће Маја Стојановић, Маринко Петковић 24 3.91
11 Брзеће Јовица Милисављевић, Mарија Бошњак Степановић 24 3.88

Укупно учесника: 214 | Просечна оцена: 3.76