Учимо играјући се

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 772  

Да

Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр 4, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Владимир Средојевић, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Бојана Савић Богдановић, Диломирани педагог, Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић; Јелена Чолић, Магистар филолошких наука, Медицинска школа са домом ученика “Сестре Нинковић; Дејана Димитријевић-Ћировић, Доктор хемијских наука, Медицинска школа са домом ученика “Сестре Нинковић

Бојана Савић Богдановић, Диломирани педагог, Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић; Јелена Чолић, Магистар филолошких наука, Медицинска школа са домом ученика “Сестре Нинковић; Дејана Димитријевић-Ћировић, Доктор хемијских наука, Медицинска школа са домом ученика “Сестре Нинковић

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развити теоријске и практичне компетенције наставника у примени игролике наставе. Унапредити информатичко-комуникационе компетенције за планирање, реализацију и вредновање игролике наставе базиране на активном учењу и истраживачком раду.

Истицање важности и значаја примене игролике наставе у раду са децом, ослањајући се на активно учење и истраживачки рад. Значај и функција планирања, припремања и евалуције игролике наставе базиране у стварном времeну или посредством веб 2. алата. Пружање подршке наставницима за осмишљавање и креирање игролике наставе, Ескејп рума (Игре 6екства) и других игара. Осветљавање чињеница у вези са оцењивањем у свакодневној пракси наставника. Подршка развијању вештина за израду инструмената праћења напредовања ученика у функцији што ефикаснијег формативног оцењивања током игролике наставе.

Наставници увиђају значај и бенефит у примени игролике наставе и уважавају њен значај у процесу активног учења. Наставници су оспособљени да прилагоде програм предмета игроликој настави и кроз активно учествовање ученика и истраживачки рад остваре исходе предмета. Наставници знају да израде игре у реалном и дигиталном окружењу уз употребу дигиталних алата представљених током обуке. Оспособљени су да самостално израде инструмент за праћење напредовања ученика у функцији што ефикаснијег формативног праћења ученичког рада.

  • 1. недеља
    • Игролика настава и Ескејп рум (Игра 6екства)
  • 2. недеља
    • Формативно праћење ученичког рада и дигитални алати
  • 3. недеља
    • Израда Ескејп рума – завршни рад

45

недеља: 3
бодова: 24

Цена семинара по учеснику је 1.600,00 динара у нето износу, за групу од 30 учесника. У цену семинара нису урачунати порези и доприноси и организациони трошкови Центра.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Бојана Савић Богдановић, Јелена Чолић 34 3.8

Укупно учесника: 34 | Просечна оцена: 3.8