Могућности хибридне наставе у учењу енглеског језика

Каталошки број програма: 881  

Не

Филозофски факултет у Нишу, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш, info@filfak.ni.ac.rs, 018514312, 018514313, 018514310

Јасмина Ђорђевић, jasmina.djordjevic@filfak.ni.ac.rs, 018209155, 0642062086,

Јасмина Ђорђевић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу; Миљана Стојковић-Трајковић, МА, Висока пословна школа струковних студија Лесковац

Јасмина Ђорђевић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу; Миљана Стојковић-Трајковић, МА, Висока пословна школа струковних студија Лесковац

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење наставе енглеског језика у основним и средњим школама и професионално усавршавање наставника енглеског језика за извођење хибридне наставе уз примену рачунара, паметног телефона и таблета у процесу учења енглеског језика.

Упознавање наставника енглеског језика са могућностима хибридне наставе уз примену рачунара, паметног телефона и таблета у настави енглеског језика. Упознавање наставника са могућностима алата и апликација у хибридној настави енглеског језика. Оспособљавање наставника за извођење хибридне наставе за потребе развијања језичких макро-вештина (читање, писање, слушање и говор) и микро-вештина (учење граматике и вокабулара) код ученика. Оспособљавање наставника за припрему задатака за учење граматике и вокабулара енглеског језика у хибридној настави. Оспособљавање наставника за примену рачунара, паметног телефона и таблета у хибридној настави ради развијања других вештина ученика (препричавање, изговор, игра по улогама, писање, говор итд.)

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан Граматика у хибридној настави: алати, сервиси и апликације за израду вежби и активности Модели учења вокабулара у хибридној и упоређивање истих са хибридним моделом Виртуелна учионица PBworks Дигитални алати за учење вокабулара (Cram) и активно учење (Actively Learn) Евалуација, завршна дискусија, питања

30

дана: 1
бодова: 8

1,500,00 динара по полазнику