Вештине грађења односа са децом и родитељима

Каталошки број програма: 101  

Не

Udruženje za decu, mlade i porodicu Majndful centar, Zmaj Jovina 14, ivana.muskinja84@gmail.com, 0652003349, ,

Ivana Muškinja, ivana.muskinja84@gmail.com, 0652003349, 0652003349,

Ивана Мушкиња, spec.psihosocijalnog pristupa u soc.radu, Familylab Srbija; Душанка Попов, дипломирани психолог, Гимназија „Свети Сава„ Београд;

Ивана Мушкиња, spec.psihosocijalnog pristupa u soc.radu, Familylab Srbija; Душанка Попов, дипломирани психолог, Гимназија „Свети Сава„ Београд;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Професионално оснаживање запослених у образовно-васпитним и образовним установама за успешну комуникацију и активно грађење односа поверења и сарадње са децом и родитељима.

Стицање знања и информација о релационој компетенцији и њихова примена у пракси. Оспособљавање за примену комуникационих техника у односима са децом и родитељима. Умеће препознавања, мобилисања и подстицања развоја капацитета деце и ученика. Оспособљавање за учење деце и ученика социјалним и животним вештинама-нпр.решавању проблема, емпатији, тражење решења а не кривца, однос сарадње, толеранција на различитост. Стицање знања и вештина којима учесник професионалац гради однос сарадње са родитељима. Јачање капацитета учесника за рефлексију професионалног искуства са циљем осигуравања компетентног и одговорног рада у складу са професионалним вредностима и циљевима

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у основни концепти релационих компетенцијаПаузаИнтегритет и сарадњаПаузаСукоб и лични говорПаузаОсећај личне вредности и самопуздање2. данМеђуљудски односи (равноправно достојанство, вођство, ауторитет и аутентичност)ПаузаОтпори и блокаде у односима између професионалаца и родитеља. Врсте сарадњеПауза Вештине вођења разговора (метод и технике)ПаузаРазвој колегијалне сарадње

30

дана: 2
бодова: 16

4.000 нето по учеснику, плус трошкови (пута и смештаја за реализаторе, освежење у паузама семинара)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Novi Sad Ивана Мушкиња, Душанка Попов 10 4
2 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈИ ДАНИ", БЕОГРАД Ивана Мушкиња, Душанка Попов 30 3.82
3 ПУ ”Дечји дани”, Београд Ивана Мушкиња, Душанка Попов 30 3.96
4 ПУ "Бошко Буха", Палилула, Прерадовићева 2а Ивана Мушкиња, Душанка Попов 15 3.96
5 ПУ ”Наша радост”, Смедерево Ивана Мушкиња, Душанка Попов 30 3.98
6 ПУ ”Младост”, Бачка Паланка Ивана Мушкиња, Душанка Попов 30 3.96
7 ПУ ”Сурчин”, Сурчин Ивана Мушкиња, Душанка Попов 30 3.88

Укупно учесника: 175 | Просечна оцена: 3.94