Дигитални угледни час

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 506  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Ивица Жупањац, , ОШ,,Милун Ивановић”, Ушће ; Марина Малеш, , ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика

Ивица Жупањац, , ОШ,,Милун Ивановић”, Ушће ; Марина Малеш, , ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за планирање, креирање и извођење угледног дигиталног часа.

Уочавање важности дигиталне писмености за унапређивање наставе. Подстицање креативности наставника за примену ИКТ-а на својим часовима. Оспособљавање наставника да рачунар и интернет користе као алат за развијање креативности и вештина код ученика и њихово мотивисање. Развијање способности наставника за реализовање наставе у којој ће активности ученика бити у складу са принципима савремене наставе, истраживачке и практично усмерене. Овладавање техникама за креирање дигиталних материјала.

По завршетку обуке полазници ће бити оспособљени да: - самостално креирају дигиталне садржаје као средство за наставу, - креирају: мултимедијалне презентације, квизове, интерактивне фотографије, онлајн тестове, QR кодове и да користе широк спектар ИКТ алата, - да осмисле, креирају и напишу припрему за извођење дигиталног угледног часа.

  • 1. недеља
    • Настава у 21. веку
  • 2. недеља
    • Креирање и употреба дигиталног садржаја на конкретном часу

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ивица Жупањац, Марина Малеш 19 3.99
2 Ивица Жупањац, Марина Малеш 16 4
3 Ивица Жупањац, Марина Малеш 4 3.98
4 Ивица Жупањац, Марина Малеш 33 3.99
5 Ивица Жупањац, Марина Малеш 4 3.98
6 Ивица Жупањац, Марина Малеш 2 4
7 Ивица Жупањац, Марина Малеш 13 3.98
8 Ивица Жупањац, Марина Малеш 4 4
9 Ивица Жупањац, Марина Малеш 3 4
10 Ивица Жупањац, Марина Малеш 4 4
11 Ивица Жупањац, Марина Малеш 21 3.98
12 Ивица Жупањац, Марина Малеш 10 3.99
13 Ивица Жупањац, Марина Малеш 3 4
14 Ивица Жупањац, Марина Малеш 7 4

Укупно учесника: 143 | Просечна оцена: 3.99