Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Каталошки број програма: 11  

Не

Стеван Сремац, Београд, Трг ослобођења 3, osstevansremac@gmail.com, 0113326580, ,

Марина Копиловић, marinakopilovic@yahoo.com, 0113319123, 0637708889,

Марина Копиловић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Стеван Сремац”; Татјана Тодоровић, професор српске књижевности и језика, ОШ „Стеван Сремац„, Београд

Марина Копиловић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Стеван Сремац”; Татјана Тодоровић, професор српске књижевности и језика, ОШ „Стеван Сремац„, Београд; Зоран Перишић, професор разредне наставе, ОШ „Стеван Сремац„, Београд ; Јасенка Милић, професор разредне наставе, ОШ „Стеван Сремац„ Београд

васпитни рад

компетенције за поучавање и учење

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање капацитета наставника за успешније управљање одељењем кроз планирање наставе и примену метода и техника рада које подразумевају индивидуализовани приступ и доприносе смањењу незадовољства ученика и стварању позитивне радне атмосфере.

Развијање свести о потреби подстицања сарадничких навика у раду и друштвено прихватљивих модела понашања, односно комуникацијских вештина; стицање знања и вештина о примени метода и техника рада које подразумевају слојевитост развоја различитих аспеката и образовање ученика у целини; стицање знања и вештина за индивидуализовани приступ настави кроз избор метода и техника рада прилагођених узрасту, потребама, интересовањима, различитим предзнањима и стиловима учења ученика, где сви могу да учествују и напредују у складу са својим способностима; оснаживање капацитета наставника за конструктивно решавање проблема дисциплине, типичних и атипичних педагошких ситуација у школи; сагледавање квалитета сопственог рада кроз размену идеја.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

1. дан Хајде заједно да… Час по мери ученика Како то изгледа у пракси? Шта нас и даље мучи – педагошке ситуације

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Доситеј Обрадовић" Филипа Филиповића 3 Марина Копиловић, Татјана Тодоровић 28 3.93
2 ОШ "Јован Ристић" , Беле Бартока 48 а, Београд, Марина Копиловић, Татјана Тодоровић 27 3.9
3 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић" Марина Копиловић, Татјана Тодоровић 25 3.96
4 ОШ "Сремски фронт" Шид Марина Копиловић, Татјана Тодоровић 27 3.93
5 ОШ "Петар Петровић Његош", Стражиловска бб, Зрењанин Марина Копиловић, Татјана Тодоровић 20 3.98
6 ОШ "Свети Сава", Аксентија Мародића бб, Суботица Марина Копиловић, Татјана Тодоровић 13 3.92
7 ОШ "Јован Јовановић Змај", Змај Јовина 3, Панчево Марина Копиловић, Татјана Тодоровић 14 3.93

Укупно учесника: 154 | Просечна оцена: 3.94