Настава и учење француског језика: сазнајмо, применимо, разменимо

Каталошки број програма: 865  

Не

Удружење професора француског језика Србије, Студентски трг 3, mmm.milena@yahoo.com, 0637711081, ,

Милена Милановић, mmm.milena@yahoo.com, 0637711081, 0637711081,

Анастазија Јадријев-Дошеновић, Мастер професор француског језика и књиж, Центар за наставу стр. језика, Коларчева задужбина;

Анастазија Јадријев-Дошеновић, Мастер професор француског језика и књиж, Центар за наставу стр. језика, Коларчева задужбина; Александра Војводић, Мастер професор француског језика и књиж, Language Factory, Студио за учење страних језика; Марина Ђурђевић, Професор француског језика и књижевности, OШ„Вук Караџић„, Таковска 41, Београд; Валентина Поповић, Професор француског језика и књижевности, Економско – трговинска школа Бор; Маја Пуача Божић, Професор француског језика и књижевности, o.ш. "Владислав Рибникар", Београд;

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставе француског језика продубљивањем дидактичко-методичких компетенција наставника у областима одабира наставног материјала, начина рада са ученицима и учењем кроз пројекте и примењивање знања стечених на семинарима на рад у учионици.

Оспособљавање наставника да праве адекватан избор наставног материјала из уџбеника, из аутентичних докумената и са интернета. Унапређивање компетенција наставника да користе интернет у настави. Развијање свести о значају укључивања елемената културе и цивилизације франкофоних земаља у наставу. Подстицање на рад кроз пројекте и упознавање са начином осмишљавања, реализацијом и евалуацијом пројеката. Подстицање наставника на континуирани рад на стручном усавршавању, током целе године. Развијање навике да примењују у настави оно што науче на семинарима. Подстицање на групни рад и на размену искустава која валоризује напоре професора и мотивише их за даље усавршавање.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данМесто и употреба уџбеника у настави француског језикаМесто културе и цивилизације франкофоних земаља унастави француског језика и њихови елементиИнтернет у настави: циљеви, начин примене, предности и недостациРазличити начини рада и избор начина рада на часу и код куће2. данРазличити начини увођења лекција и појединих садржајаКако интегрисати културу и цивилизацију у рад са ученицимаКако припремити и спровести пројекат са ученицимаРазумевање писаног текста и говора: рад у паровима и групама 3. данУпотреба аутентичних докумената у наставиПрактична примена наученог о култури и цивилизацији франкоф. земаља као саставном делу учења језикаПредстављање и анализа Прези презентација урађених са ученицимаОстале активности на интернету (блог, друштвене мреже, YouTube...)Говор и писање: рад у паровима и групама

30

дана: 3
бодова: 24

1000 динара по дану, односно 3 000 динара за сва три дана. У цену су урачунати: надокнада реализаторима, путни трошкови, трошкови организације семинара, освежење, радни материјал, издавање потврде о похађању семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија Лаза Костић, Ћирила и Методија, Нови Сад Анастазија Јадријев-Дошеновић, Александра Војводић 20 3.53
2 Гимназија Лаза Костић, Ћирила и Методија, Нови Сад Анастазија Јадријев-Дошеновић, Александра Војводић 14 3.73

Укупно учесника: 34 | Просечна оцена: 3.63