Радни листови, креирање по фазама часа

Каталошки број програма: 715  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум, Боре Вукмировић 12, 18000 Ниш, udruzenjevetforum@gmail.com, 063411456, 018220424

Саша Манић, manicsasa2@gmail.com, 018220424, 063411456

Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Јовица Јевтић, мр , Економско-трговинска школа Параћин; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Марина Дулић Љубисављевић, Дипломирани психолог, Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Драган Петровић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Зајечар ; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Јелена Тасић, , Економско трговинска школа Врање; Имре Зомбори, , ЕСШ "Боса Милићевић"

Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Драган Петровић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Зајечар ; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Имре Зомбори, , ЕСШ "Боса Милићевић"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за креирање радних листова, уз развијање компетенција за њихову израду и примену у разним фазама часа, ради унапређења наставног процеса

Упознавање наставника са теоријским основама разлога за креирање радних листова (активно-оријентисаном наставом, техникама рада и учења, циљевима, исходима и међупредметним компетенцијама). Оспособљавање учесника за креирање и модификовање радних листова за поједине фазе часа. Упознавање са начинима, критеријумима праћења и вредновања активности ученика у току рада на радним листовима. Упознавање са предностима и манама употребе радних листова у настави. Развијање компетенција за планирање и програмирање рада водећи рачуна да се садржај учини интересантнијим и разумљивијим ученицима.

Наставник је оспособљен: - да креира и модификује радне листове за различите фазе часа; - да примењује различите технике рада; - да подстиче и подржава различите стилове учења ученика и помаже развој стратегија учења; - да подстиче код ученика систематичност, самосталност и тимски рад - да прати и вреднује активност ученика и прикупља повратне информације за унапређење радних листова. - да развија отвореност према процесу сталног учења и усавршавања.

 • 1. дан
  • Тема 1: Теоријске основе, Радни листови за уводни део часа
  • Пауза
  • Тема 2: Радни листови за главни део часа
  • Пауза
  • Тема 3: Радни листови за завршни део часа
  • Пауза
  • Тема 4: Модификовање радних листова

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма износи 1.800,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране полазника семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Угоститељско-туристичка школа Ниш Саша Манић, Драган Петровић 30 3.96
2 Угоститељско-туристичка школа Ниш Саша Манић, Драган Петровић 30 3.83
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу Саша Манић, Драган Петровић 30 3.94
4 Гимназија "Бора Станковић"; Вожда Карађорђа 27 Ниш Саша Манић, Драган Петровић 30 3.96
5 Гимназија "Бора Станковић"; Вожда Карађорђа 27 Ниш Саша Манић, Драган Петровић 30 3.97
6 ОШ "Краљ Петар I" Војводе Путника бр. 1 Ниш Саша Манић, Драган Петровић 30 3.99
7 ССШ "Милутин Бојић", Трговиште Сретен Јовић 15 3.94
8 ОШ "Краљ Петар I" Војводе Путника бр. 1 Ниш Саша Манић, Драган Петровић 25 4
9 Гимназија "Skenderbeu", Прешево Сретен Јовић 15 3.95
10 Техничка школа, Владичин Хан Сретен Јовић 15 3.9
11 Техничка школа, Владичин Хан Сретен Јовић 15 3.85
12 Пољопривредно-шумарска школа "Јосиф Панчић" Сретен Јовић 15 3.87
13 ОШ "Бранко Радичевић", Врање Сретен Јовић 15 3.92
14 ОШ "Светозар Марковић" Врање Сретен Јовић 15 3.95

Укупно учесника: 310 | Просечна оцена: 3.93