Како приближити математику деци и ученицима кроз математичке игре

Каталошки број програма: 413  

Не

Основна школа "Краљ Петар I", Војводе Путника 1, Ниш, seminar@kraljpetar.edu.rs, 0652900050, 066290004

Роберт Џунић, seminar@kraljpetar.edu.rs, 0652900050, 066290004

Марина Стојановић, , Основна школа „Краљ Петар I“, Ниш; Роберт Џунић, , Основна школа „Краљ Петар I“, Ниш; Тамара Стојановић, Дипломирани професор разредне наставе, Основна школа „Краљ Петар I“, Ниш

Марина Стојановић, , Основна школа „Краљ Петар I“, Ниш; Роберт Џунић, , Основна школа „Краљ Петар I“, Ниш; Тамара Стојановић, Дипломирани професор разредне наставе, Основна школа „Краљ Петар I“, Ниш

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање знања васпитача и наставника разредне наставе за приближавање математике деци и ученицима кроз математичке игре.

1. Оснажити и мотивисати васпитаче и учитеље да развијају и подстичу математичку креативност, радозналост и интересовање за математику код деце и ученика 2. Јачање компетенција васпитача и учитеља за подршку деци и ученицима у процесу размишљања и учења математике кроз разноврсне активности и игре за учење 3. Јачање компетенција васпитача и учитеља у припреми интерактивних средстава за презентовање и интерпретирање садржаја математичких игара 4. Проширивање знања и вештина учесника у ширењу репертоара математичких игара

Учесници разумеју улогу у приближавању математике деци. Учесници могу да примењују модел креативне математике као методе учења која је блиска деци и ученицима. Учесници могу да уоче повезаност садржаја програма наставе математике и разноврсних математичких игара. Учесници су оспособљени за ширење репертоара математичких игара.

 • 1. дан
  • Како приближити математику деци и ученицима
  • Како помоћи детету да савлада математику
  • ПАУЗА
  • Активности које учине математику забавном
  • ПАУЗА
  • Повезаност садржаја програма наставе математике и разноврсних математичких игара
  • ПАУЗА
  • Модел успешног спровођења креативне математике
  • Праћење и евалуација напредовања ученика

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3000 динара. Спецификација цене: материјал за сваког учесника и радни материјал (500 динара), трошкови установе (300 динара) и надокнада предавачима у бруто износу (2200 динара). Трошкови превоза нису урачунати у цену, биће накнадно обрачунати.