Како направити образовни филм у учионици Упознавање и савлађивање основа филмске и драмске уметности, кроз практичан рад на креирању видео садржаја, уз развој креативности ученика

Каталошки број програма: 567  

Не

ОШ ,,Живан Маричић'' Жича, Жичка 197, zicaskola@gmail.com, 0365817317, 0637259939 , 0365817317

Горанка Марковић, gogauciteljica@gmail.com, 0365817317, 0637259939, 0365817317

Горанка Марковић, Професор разредне наставе, ОШ "Живан Маричић'' Жича; Данило Спасојевић, Професор српског језика и књижевности , ОШ ,,Живан Маричић'' Жича

Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ "Живан Маричић" Жича; Драгана Ђурић, професор српског језика и књижевности, ОШ "Живан Маричић" Жича; Горанка Марковић, Професор разредне наставе, ОШ "Живан Маричић'' Жича; Данило Спасојевић, Професор српског језика и књижевности , ОШ ,,Живан Маричић'' Жича; Славиша Томић, дипломирани инжењер електротехнике, ОШ ,,Живан Маричић'' Жича

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање полазника у савладавању техника и вештина креирања образовног филма као продукта који настаје у настави или ваннаставним активностима, употребом иновативних методичких поступака и једноставних програма за обраду видео –садржаја

Укључити учеснике обуке у све етапе рада око снимања едукативних и документарних филмова током наставе и у ванучионичком учењу (полазна идеја, уређење учионице или локалитета за снимање, писање сценарија, бирање улога, техничка реализација) Обучити полазнике да направе образовне филмове у сарадњи са ученицима, користећи једноставне програме за обраду видео снимака Проширити знања полазника о корисној и безбедној употреби икт у настави, самосталном учењу и истраживачком раду, као и маркетингу који доприноси афирмацији школе Подстаћи полазнике да усмере сопствене и колективне идеје у заједнички циљ-пројекат Упутити их како да појачају видљивост школе и прикажу активности на настави широј друштвеној средини

Полазници ће током обуке усвојити основна знања о филму као савременом медију у настави Упознаће све етапе рада снимања едукативних и документарних филмова Биће оспособљени да самостално осмишљавају и креирају једноставније подухвате у области снимања и продукције образовних филмова у сарадњи са ученицима Биће у стању да користе програме за монтирање филма и постпродукцијску обраду. Прошириће знања о употреби ИКТ, али и области маркетинга и тако допринети афирмацији школе. Биће подстакнути да своје и идеје својих сарадника усмере ка заједничком циљу и направе заједнички продукт – образовни филм Упознаће могућности како да појачају видљивост школе и наставних активности и представе их широј друштвеној средини

 • 1. дан
  • Упознавање, представљање циља обуке и филма као наставног средства
  • Образовни филм као наставно средство и могућности примене у наставном процесу
  • пауза
  • Како настаје филм у настави (одабир теме, сценарија,улога, припрема амбијента за снимање, техника)
  • Образовне емисије, едукативни и документарни филмови у продукцији ОШ ,,Живан Маричић'' из Жиче
  • пауза
  • Иновативни и угледни часови, наше награде, учешће на смотрама и фестивалима стваралаштва
  • Радионица: Обука за писање сценарија, снимање и обраду снимљеног материјала
  • пауза
  • Приказ резултата рада и завршна дискусија, сумирање резултата обуке

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.400 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ,,Јосиф Панчић'' Баљевац Горанка Марковић, Данило Спасојевић 30 3.95

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.95