Рад са даровитим ученицима

Каталошки број програма: 269  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Игор Ракић, Мастер лидерства у образовању, Факултет педагошких наука; Милан Станковић, Професор разредне наставе, Туристичка организација општине Бабушница

Игор Ракић, Мастер лидерства у образовању, Факултет педагошких наука; Милан Станковић, Професор разредне наставе, Туристичка организација општине Бабушница; Штефица Станковић, Дипломирани психолог, ОШ са домом ученика"Добринка Богдановић"- Стрелац ; Ана Младеновић, Професор разредне наставе, ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Оснаживање учесника за успешну идентификацију и подршку у раду са даровитом децом

-Упознавање учесника са основним појмом даровитости, факторима који утичу на даровитост, досадашњим истраживањима о даровитости, разноврсним облицима рада и изазовима који постоје у раду са даровитом децом - Упознавање учесника са значајем и методама успешне идентфикације даровите деце -Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за израду педагошких профила и индивидуализацију рада са даровитом децом -Оспособљавање наставника и васпитача за коришћење адекватних наставних метода и техника рада, које су примерене даровитој деци.

-Учесници обуке схватају значај успешне идентификације и усмеравања рада са даровитом децом -Учесници обуке су оспособљени за израду педагошких профила и одговарајућих планова који су примерени за даровиту децу -Учесници обуке су упознати са занимљивим методама и техникама рада, које ће им користити у циљу унапређења рада са даровитом децом -Учесници обуке примењују у настави и ваннаставним активностима примере добре праксе са обуке

 • 1. дан
  • Упознавање и увод у обуку
  • Упознавање са појмом даровитост, истраживањима и значајем рада са даровитом децом
  • Пауза
  • Идентификација даровитих ученика
  • Интелигенција и стваралаштво
  • Пауза
  • Облици рада са даровитим ученицима - 1. део
  • Облици рада са даровитим ученицима - 2. део
  • Пауза
  • Закључак, домаћи задатак, евалуација и затварање oбуке

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.300 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Херој Иван Мукер", Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка Игор Ракић, Ана Младеновић 24 4
2 ОШ "Љубиша Урошевић", Цара Душана 146, Рибаре Игор Ракић, Милан Станковић, Штефица Станковић, Ана Младеновић 30 3.94
3 ОШ "Вук Караџић" Југовићева 11, Крушевац Игор Ракић, Ана Младеновић 30 3.99
4 ОШ "Бата Булић" Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Игор Ракић, Милан Станковић 29 3.51

Укупно учесника: 113 | Просечна оцена: 3.86