ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ

Каталошки број програма: 816  

Не

ПУ Др Сима Милошевић, Капетана Радича Петровића 26, 11080 Земун , jelenak@pudrsimamilosevic.edu.rs, 0112606662 , 0112672976

Јелена Крсмановић , jeja0203@gmail.com, 0112606662, 0641968227, 0112672976

Јелена Крсмановић, дипл.педагог, ма управљања пројектима , ПУ „Др Сима Милошевић“ ; Гордана Ђорђевић, дипломирани педагог, спец.управљања прој, ПУ "Др Сима Милошевић“ Земун

Јелена Крсмановић, дипл.педагог, ма управљања пројектима , ПУ „Др Сима Милошевић“ ; Гордана Ђорђевић, дипломирани педагог, спец.управљања прој, ПУ "Др Сима Милошевић“ Земун

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Унапређивање компетенција учесника обуке за креирање смислене педагошке документације која омогућава видљивост учења у групи, подстиче рефлексију, комуникацију и сарадњу са породицом и доприноси развијању програма.

- Разумевање сврхе документовања у развијању програма и подршке дечијем учењу и развоју - Разумевање документовања као заједничке активности деце и одраслих - Упознавање са основним идејама концепта „педагогије слушања“ применом технике консултовања у циљу разумевања дечје перспективе и укључивање у развијање програма. - Осмишљавање и коришћење различитих облика документовања као подршке у развијању програма и доношења одлука

Очекује се да ће, након обуке и примене програма, учесници: - разумети смисао педагошке документације и разликовати је од евиденције и прикупљања «доказа»; - разумети и примењивати различите видове документовања као ослонца за развијање програма; - креирати документацију (кроз паное) која садржи различите видове изражавања деце којима се представља процесуалност програма; - да ће свако дете бити подржано: у учењу, учешћу у развијању програма и јачању његових комепетнција за самоувид и самоизражавање, сумирање искустава и извођење закључака, самостално истраживање и сарадњу са другима, одлучивање. На тај начин деци ће бити видљив њихов процес учења и подржан њихов рад као важан, вредан и цењен.

 • 1. дан
  • Шта документацију чини педагошком?
  • ПАУЗА
  • Документација као основ за дијалог, заједничко развијање програма и праћење дечијег учења и развоја
  • ПАУЗА
  • 3. Документовање кроз различите медије као подршка програму и процесу учења
  • ПАУЗА
  • Како се учење чини „видљивим“ - повезаност процеса развијања програма и документовања

30

дана: 1
бодова: 8

2500 дин. по учеснику (плус трошкови смештаја и превоза ван Београда) Цена обухвата надокнаду предавачима и радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Ђулићи", Насеље Краљевица бб Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.99
2 ПУ "Ђулићи", Насеље Краљевица бб, Зајечар Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.99
3 ПУ "Сурчин", Косовска 2 Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.94
4 ПУ "Сурчин", Косовска 2 Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.99
5 ПУ "Врачар" Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.99
6 ПУ "Радосно детињство" Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.94
7 ПУ "Бамби", Јосипа Крамера 19 Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.97
8 ПУ "Полетарац", Стара Пазова Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.97
9 Удружење васпитача Београда Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 26 3.98
10 ПУ "Ракила Котаров Вука", Лазаревац Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 29 4
11 ПУ "Чукарица" Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.95
12 ППУ "Паметница Дипломат" Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 24 3.98
13 ПУ "Бамби", Бор Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 29 3.98
14 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 29 3.92
15 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.97
16 ПУ "Полетарац", Оџаци Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.99
17 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.96
18 ПУ "Марија Мунћан", Мајданпек Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 4
19 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.97

Укупно учесника: 557 | Просечна оцена: 3.97