ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ

Каталошки број програма: 816  

Не

ПУ Др Сима Милошевић, Капетана Радича Петровића 26, 11080 Земун , jelenak@pudrsimamilosevic.edu.rs, 0112606662 , 0112672976

Јелена Крсмановић , jeja0203@gmail.com, 0112606662, 0641968227, 0112672976

Јелена Крсмановић, дипл.педагог, ма управљања пројектима , ПУ „Др Сима Милошевић“ ; Гордана Ђорђевић, дипломирани педагог, спец.управљања прој, ПУ "Др Сима Милошевић“ Земун

Јелена Крсмановић, дипл.педагог, ма управљања пројектима , ПУ „Др Сима Милошевић“ ; Гордана Ђорђевић, дипломирани педагог, спец.управљања прој, ПУ "Др Сима Милошевић“ Земун

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Унапређивање компетенција учесника обуке за креирање смислене педагошке документације која омогућава видљивост учења у групи, подстиче рефлексију, комуникацију и сарадњу са породицом и доприноси развијању програма.

- Разумевање сврхе документовања у развијању програма и подршке дечијем учењу и развоју - Разумевање документовања као заједничке активности деце и одраслих - Упознавање са основним идејама концепта „педагогије слушања“ применом технике консултовања у циљу разумевања дечје перспективе и укључивање у развијање програма. - Осмишљавање и коришћење различитих облика документовања као подршке у развијању програма и доношења одлука

Очекује се да ће, након обуке и примене програма, учесници: - разумети смисао педагошке документације и разликовати је од евиденције и прикупљања «доказа»; - разумети и примењивати различите видове документовања као ослонца за развијање програма; - креирати документацију (кроз паное) која садржи различите видове изражавања деце којима се представља процесуалност програма; - да ће свако дете бити подржано: у учењу, учешћу у развијању програма и јачању његових комепетнција за самоувид и самоизражавање, сумирање искустава и извођење закључака, самостално истраживање и сарадњу са другима, одлучивање. На тај начин деци ће бити видљив њихов процес учења и подржан њихов рад као важан, вредан и цењен.

 • 1. дан
  • Шта документацију чини педагошком?
  • ПАУЗА
  • Документација као основ за дијалог, заједничко развијање програма и праћење дечијег учења и развоја
  • ПАУЗА
  • 3. Документовање кроз различите медије као подршка програму и процесу учења
  • ПАУЗА
  • Како се учење чини „видљивим“ - повезаност процеса развијања програма и документовања

30

дана: 1
бодова: 8

2500 дин. по учеснику (плус трошкови смештаја и превоза ван Београда) Цена обухвата надокнаду предавачима и радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Сурчин", Косовска 2 Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.94
2 ПУ "Сурчин", Косовска 2 Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.99
3 ПУ "Радосно детињство" Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.94
4 ПУ "Бамби", Јосипа Крамера 19 Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.97
5 Удружење васпитача Београда Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 26 3.98
6 ПУ "Чукарица" Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.95

Укупно учесника: 176 | Просечна оцена: 3.96