Е-портфолио као инструмент за представљање постигнућа запослених у образовању

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 523  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Никола Антонић, , ; Снежана Ђорђевић, , ОШ ,,Ђорђе Крстић'', Београд

Никола Антонић, , ; Снежана Ђорђевић, , ОШ ,,Ђорђе Крстић'', Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника да самостално креирају лични е-портфолио и е-подсетницу, као и да врше самоевалуацију и евалуацију е-портфолија уз помоћ инструмената за праћење и напредовање.

Упознавање учесника са врстама, сврхом и примерима добрих е – портфолија. Оспособљавање учесника да креирају и током своје професионалне каријере обогаћују лични е – портфолио. Оспособљавање учесника да креирају е-подсетницу коју могу користити за успешно професионално представљање. Подстицање учесника да планирају своје стручно усавршавање и етапа напредовања вршењем самоевалуације е-портфолија. Оспособљавање учесника да врше евалуацију е-портфолија својих колега применом различитих инструмената. Јачање дигиталних компетенција учесника.

Учесници су оспособљени да: - препознају предности и мане између е-портфолија и порфолиа у штампаној верзији, - израде лични е-портфолио - врше самопроцењивање личног е-портфолија - примењују предложене мере безбедности објављивања е-портфолија на Интернету

  • 1. недеља
    • Шта је и колико нам је важан портфолио?
  • 2. недеља
    • Е – портфолио – инструмент за напредовање и сарадњу

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Никола Антонић, Снежана Ђорђевић 5 3.98
2 Никола Антонић, Снежана Ђорђевић 4 3.98
3 Никола Антонић, Снежана Ђорђевић 10 4
4 Никола Антонић, Снежана Ђорђевић 3 3.97
5 Никола Антонић, Снежана Ђорђевић 4 4
6 Никола Антонић, Снежана Ђорђевић 3 4
7 Никола Антонић, Снежана Ђорђевић 9 3.98
8 Никола Антонић, Снежана Ђорђевић 28 3.99

Укупно учесника: 66 | Просечна оцена: 3.99