Имамо конфликт не желимо проблем

Каталошки број програма: 109  

Не

Удружење васпитача болничких група Србије, Топчидерски венац 1 Београд, adrijanastojanic@hotmail.com, 0641314192, 0112102843,

Адријана Стојанић, adrijanastojanic@hotmail.com, 0112102843, 0641314192,

Адријана Стојанић, Мастер васпитач, ПУ „11 април„; Весна Радовић, Дипломирани логопед, ПУ „11 април„; Љиљана Димић, /, ПУ „11 април„; Ангелина Матацун, / , ПУ„Др Сима Милошевић„Земун;

Адријана Стојанић, Мастер васпитач, ПУ „11 април„; Весна Радовић, Дипломирани логопед, ПУ „11 април„; Љиљана Димић, /, ПУ „11 април„; Ангелина Матацун, / , ПУ„Др Сима Милошевић„Земун;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање компетенције носиоца делатности у образовно васпитној установи за разумевање конструктивног решења конфликта и стицање знања и вештина емпатијске и асертивне комуникације

- Интегративним учењем овладати моделима мирног решавања сукоба и конструктивног социјалног понашања. - Развијање способности директног изражавања свог мишљења и осећања.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1. Теорија конфликта, управљање конфликтном и мотивацијске техникеПАУЗА2. Како се можемо понашати у конфликту?3. Појам асертивности и разумевање асертивне комуникацијеПАУЗА4. Сензибилизација учесника за препознавање поступака за квалитетну комуникацијуПАУЗА5.Кораци у решавању конфликта6. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000+ПДВ. Спецификација: Обука васпитача, радионица за учеснике, Штампани материјал са примерима игара за побољшање комуникације; Сертификати о похађању програма; Упитници; Евалуционе листе; Путни трошкови; Организација семинара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Краљево Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.99
2 Рашка Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.97
3 Крагујевац Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.96
4 Крагујевац Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.98
5 Нови Сад, Стојан Новаковић бб, вртић "Свитац" Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 28 3.98
6 Нови Сад, Стојан Новаковић бб, вртић "Свитац" Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 22 3.98
7 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.99
8 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 4
9 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.98
10 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.96
11 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.99
12 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.99
13 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.98
14 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш Адријана Стојанић, Љиљана Димић 24 4
15 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш Адријана Стојанић, Љиљана Димић 25 3.92
16 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.98
17 ПУ "Срећколино, Шуматовачка 39а, Београд Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 15 3.97
18 Београд Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 27 3.96
19 Београд, ПУ "Мирјевско двориштанце", Стара кланичка бе 5 Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 21 4

Укупно учесника: 522 | Просечна оцена: 3.98