О ПРОЈЕКТИМА КРОЗ СЛИКЕ И РЕЧИ - документовање учења и развоја пројекта

Каталошки број програма: 835  

Не

Удружење Едупроф, Браће Радић 152, Суботица, udruzenjeeduprof@gmail.com, 0654100294

Виолета Врцељ Одри, udruzenjeeduprof@gmail.com, 024557403, 0654100294

Наташа Врапчевић, , Предшколска установа „Наша радост“, Суботица; Виолета Врцељ Одри, , ПУ "Наша радост", Суботица

Наташа Врапчевић, , Предшколска установа „Наша радост“, Суботица; Виолета Врцељ Одри, , ПУ "Наша радост", Суботица

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Јачање капацитета практичара за праћење учења и развоја детета и програма и вредновање програма

Јачање капацитета практичара за разумевање дететовог развоја и учења Јачање капацитета практичара за откривањем значења порука које шаљу различити начини документовања дечјег учења и развоја и програма Јачање капацитета практичара за критичким преиспитивањем и примену разлитичих начина документовања процеса учења и развоја детета и програма Јачање капацитета практичара за критичким преиспитивањем и креирање аудио-визуелних садржаја који преносе поруку о реалном програму у вртићу Оснаживање практичара за промовисање програма

Унапређени капацитети практичара за разумевање дететовог развоја и учења Практичари усмерени на трагање за значањем порука коју шаљу путем документације о програму Практичари су проширили репертоар начина документовања дечјег развоја и учења и процеса развоја програма Приликом креирања аудио-визуелних садржаја о програму, практичари промишљају о њиховој усаглашености са концепцији Основа програма Практичари су оснажени да промовишу програм у локалној заједници заступајући интерес деце и породице

 • 1. дан
  • Уводне активности
  • Праћење и документовање дечјег учења и развоја
  • Праћење и документовање развијања програма
  • Подручје професионалног јавног деловања
  • Аудио визуелне поруке и шумови у комуникацији
  • План промене и даљег учења
  • Завршне активности
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара У цену су урачунати: хонорари у нето износу, радни и потрошни материјал за учеснике обуке и сертификати У цену нису урачунати: порези и доприноси, евентуални трошкови превоза и смештаја за реализаторе, трошкови освежења и хране за учеснике обуке