Фолклористика у школи - иновативне методе наставе и учења народне књижевности и народног језика

Каталошки број програма: 944  

Не

Удружење "Чувари дела Вука Караџића", Цара Душана бб, Чачак (Легат ШУ), cuvaridelavkca@gmail.com, 032341116, 032311327

Данијела Ковачевић Микић, cuvariskupovi@gmail.com, 032311273, 0648134507

Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак; Бошко Сувајџић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Верица Костић, Мср , Основна школа „Сретен Лазаревић” Прилике

Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак; Верица Костић, Мср , Основна школа „Сретен Лазаревић” Прилике

српски језик и књижевност

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставника за примену иновативних, кооперативних и партиципативних метода у настави народне књижевности и народног језика

Овладавање методологијом теренских фолклористичких истраживања и њихова примена у наставним и ваннаставним активностима; Примена пројектне наставе у настави народне књижевности и народног језика; Израда пројеката и критеријума вредновања пројеката у настави народне књижевности и народног језика; Оснаживање наставника за подстицање културног активизма и предузетништва ученика.

Наставници познају методологију теренских фолклористичких истраживања и примењују теренска истраживања у свом школском програму; Наставници познају пројектну наставу као стратегију учења и успешно је примењују у настави народне књижевности и народног језика; Наставници програмирају и планирају пројекте у настави народне књижевности и језика, успешно пројектују циљеве и израђују критеријуме вредновања; Наставници иновативним, кооперативним и партиципативним наставним методама доприносе развоју ученичких међупредметних компетенција и подстичу културни активизам и предузетништво ученика.

 • 1. дан
  • Иновативне, кооперативне и партиципативне методе - теоријски увод
  • Методологија теренских истраживања
  • Приказ теренских истраживања и ефеката у настави
  • ПАУЗА
  • Израда нацрта плана теренског истраживања
  • ПАУЗА ЗА РУЧАК
  • Пројектна настава као стратегија учења у настави народне књижевности и народног језика
  • Пројекти у настави народне књижевности и народног језика
  • ПАУЗА ЗА КАФУ И ОСВЕЖЕЊЕ
  • Израда критеријума вредновања пројекта у настави
  • Фолклористика у ваннаставним активностма
  • Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

2.900 динара Цена обухвата: трошкове хонорара, накнаду рада у гугл-учионици, материјала и освежења учесника.