Комуникацијске вештине у школи – прихватање различитости и превазилажење конфликата

Каталошки број програма: 117  

Не

Висока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, Београд, info@vspep.edu.rs, 0112762194, ,

Владимир Ристановић, vladimir.ristanovic@vspep.edu.rs, 0112762194, 0646454415,

Александра Голубовић-Стојановић, доктор психологије у организацији, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Виолета Кецман, мастер другог степена, докторанд, Пета београдска гимназија; Драган Милинковић, доктор драмских наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Зорана Никитовић, доктор економских наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво;

Александра Голубовић-Стојановић, доктор психологије у организацији, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Виолета Кецман, мастер другог степена, докторанд, Пета београдска гимназија; Драган Милинковић, доктор драмских наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Зорана Никитовић, доктор економских наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Стицање и развијање комуникацијских капацитета наставника и сарадника, потребних за унапређивање и одржавање квалитетних међуљудских односа у школи.

Унапређивање капацитета наставника и сарадника за прихватање различитости и развијање флексибилности у међуљудским односима. Обучавање наставника и сарадника за конструктивно вођење дијалога и превазилажење конфликтних ситуација у међусобним односима, као и у односима са ученицима и родитељима. Развијање осећаја припадности и професионалне одговорности учесника према колегама и ученицима. Јачање компетенција учесника за подстицање комуниколошких компетенција ученика и родитеља, у циљу развијања толеранције, сарадње и хуманистичких идеја. Развијање осећаја припадности и професионалне одговорности наставника и сарадника за развој социјалних вештина ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКомуникацијске вештине у школиПаузаКонфликти у школи као шанса за ново учењеПауза за ручакКораци у превазилажењу конфликатаПаузаИзрада припреме за угледни часЕвалуација семинара и попуњавање упитника за учеснике

30

дана: 1
бодова: 8

1500 (хиљаду и пет стотина динара) У цену су урачунати трошкови пута ихонорари аутора/реализатора, потрошни материјал, израда и издавање уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Srednja škola Nikola Tesla, Kneza Miloša 13, Boljevac Виолета Кецман, Зорана Никитовић 26 3.98

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.98