Конструктивна комуникација у школи

Каталошки број програма: 88  

Не

Девета гимназија Михаило Петровић Алас, Булевар маршала Толбухина 41, posta@devetagimnazija.edu.rs, 0113193352, 0112601292 , 0112601292

Дејан Јосиповић, dejanjosipovic@yahoo.com, 0116133185, 0652371592, 0112601292

Виолета Кецман, доктор наука о уметностима, Пета београдска гимназија

Дејан Јосиповић, дипломирани географ, Девета гимназија Михаило Петровић Алас; Златинка Бумбић, дипломирани педагог, Девета гимназија "Михаило Петровић Алас"; Виолета Кецман, доктор наука о уметностима, Пета београдска гимназија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оспособљавање полазника за препознавање, примену и развијање конструктивне комуникације у школи.

Стицање знања и компентенција за конструктивно комуницирање у школи у односима: наставник – ученик/родитељ/други запослени у школи. Успостављање и јачање капацитета за конструктивну комуникацију – способности децентрације, емпатије, асертивности, проактивности, активног слушања и јасноће изражавања. Унапређивање вештине успешног превазилажења конфликтних ситуација. Јачање свести о значају ненасилне комуникације за когнитивни и емоционални развој ученика и продуктивност запослених. Унапређивање знања о правима ученика, родитеља и запослених у школи. Развијање флексибилности за конструктивно вођење дијалога. Јачање свести о личној одговорности у комуникацији. Унапређивање педагошких и психолошких знања запослених.

Учесници ће бити у стању да препознају, примене и развијају конструктивну комуникацију у школи; преусмере конфликтну комуникацију у конструктивну; представе знања о правима ученика, родитеља и запослених у школи и у складу са њима успостављају социјалну интеракцију; у комуникацији у школи са различитим субјектима примене способности децентрације, емпатије, асертивности, проактивности, активног слушања и јасноће изражавања; у обављању наставних и васпитних задужења, показују свест о значају ненасилне комуникације за когнитивни и емоционални развој ученика, сопствену продуктивност и продуктивност других у школи; показују свест о личној одговорности у комуникацији, критички анализирају свој начин комуникације у школи и унапређују га.

 • 1. дан
  • Уводни део и Значај и улога комуникације у школи;
  • Вештине конструктивне комуникације. „Ја“ и „Ти“ поруке – радионица;
  • Пауза;
  • Стилови комуникације са родитељима;
  • Законска регулатива у комуникацији са родитељима;
  • Пауза;
  • Децентрација – „Шест шешира“ (радионица);
  • Стресна комуникација;
  • Пауза;
  • Изражавање захтева на конструктиван начин;
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.500 динара. У цену су урачунати трошкови пута, хонорари аутора/реализатора, потрошни материјал, израда и издавање уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Школа за дизајн текстила ,Војислава Илића 88, Београд Дејан Јосиповић, Виолета Кецман 26 3.99
2 Средња туристичка школа, Отона Жупанчића 4, Нови Београд Златинка Бумбић, Виолета Кецман 19 3.99
3 ОШ "Јанко Веселиновић", Црна Бара, Богатић Дејан Јосиповић, Виолета Кецман 19 3.99
4 Графичко-медијск школа, Отона Жупанчића 19, Нови Београд Дејан Јосиповић, Златинка Бумбић 13 3.97
5 ОШ "Борислав Пекић", Данила Лекића Шпанца 27, Нови Београд Златинка Бумбић, Виолета Кецман 21 3.99

Укупно учесника: 98 | Просечна оцена: 3.99